צוות החטיבה

רן קידר, עו"ד

רן קידר, עו"ד

ראש החטיבה03-6921185[email protected]