יעדים ומטרות

היערכות לעולם העבודה המשתנה
הסכמי שכר חדשניים ומתקדמים, שיפור שכר תחילי, תגמול בגין מצוינות, פרמיות ושכר עידוד
חיזוק הקשר עם השטח
פיתוח תוכנית ההשכלה לציבור העובדים
בחינת הכשרות מקצועיות לקראת מקצועות חדשים
מו"מ לחתימה על הסכם קיבוצי לשיפור מעמדן, תנאי עבודתן ושכרן של הסייעות
קיום סמינרים מקצועיים
סיעור מוחות בקרב הוועדים למיפוי הנושאים החשובים להסכם השכר הבא
עריכת סיורים במקומות העבודה
הרחבת מעגל הזכאים לגמול שלטון מקומי ברשויות המקומיות