תחומי האחריות שלנו

•בחטיבה מאוגדים כ-12 אלף עובדים במוסדות השונים להשכלה הגבוהה בישראל ובתוכם כל האוניברסיטאות, הטכניון ומכון ויצמן וכן מכללות אקדמיות פרטיות וציבוריות. שיתוף הפעולה עם הוועדים וההסתדרות להנהלות מביא להסכמים שונים המובילים להטבות שכר וצמצום פערים בשכר העובדים, כמו למשל, הסכם לתוספת שכר לעובדים באוניברסיטת בן גוריון שנחשבה למקום שתגמל פחות ביחס לאוניברסיטאות אחרות, זאת בנוסף להסכמי המסגרת האחרונים שנועדו גם כן לצמצום פערי השכר, כמו כן, השגנו לכלל העובדים במוסדות להשכלה הגבוהה זכות לגמול מנהל מיוחד לדירוג המנהלי.
 • האוניברסיטה העברית
 • הפקולטה לחקלאות
 • אוניברסיטת בן גוריון
 • האוניברסיטה הפתוחה
 • אוניברסיטת בר אילן
 • אוניברסיטת חיפה
 • אוניברסיטת תל אביב
 • הטכניון חיפה
 • מכון ויצמן למדע
 • מכללת הדסה
 • המכון הווטרינרי
 • המכללה למינהל
 • המכללה הטכנולוגית באר שבע
 • המכון האקדמי טכנולוגי חולון
 • מכללת תל חי
 • מכללת עמק יזרעאל
 • מכללת בראודה
 • מרכז האקדמי רופין
 • מכללת לוינסקי
 • מכללת שנקר
 • מכללת ספיר
 • בצלאל
 • אורנים
 • מכללת צפת
 • האוניברסיטה הפתוחה
 • סמינר הקיבוצים
 • מכון וינגייט
 • מכללת שנקר
 • מכללת בית ברל

ההישגים הבולטים שלנו

 • הסכם עם לשכת המסחר המעניק זכאות לקרן השתלמות ולפנסיה מלאה, וכן מנגנון ליישוב חילוקי דעות

צרו איתנו קשר