קרן מנהל: קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים בע"מ להלן "מינהל" הוקמה בנובמבר 1977 על ידי נציגי עובדים ומעסיקים מהגדולים במשק, על מנת להשיג לעמיתיה יתרונות פיננסיים ולשמש מקור כספי למימון השתלמויות עובדים.

הקרן למינהל