ספורטעל החטיבה

תחומי האחריות שלנו

מאגדת בתוכה את כל הספורטאים המקצוענים בישראל, בכל ענפי הכדור המובילים, כדורגל, כדורסל, כדורעף, כדוריד. כמו כן מטפלת החטיבה בעובדי איגוד הכדורסל ועובדי התאחדות הכדורגל ועובדי המועצה להסדר הימורים בספורט.
 • ארגון שחקני הכדורסל
 • נציגות שופטי הכדורסל
 • ארגון מאמני הכדורסל
 • נציגות שופטי הכדוריד
 • שחקני כדוריד
 • נציגות חדשה של שחקני הכדורגל
 • מאמני כושר
 • ספורטאי הוועד האולימפי
 • סוכני כדורסל
 • שחר און
 • התאחדות הכדורגל
 • הטוטו

ההישגים הבולטים שלנו

 • חתימה על הסכם בין ארגון שחקני הכדורסל לבין מינהלת הליגה, התקף לחמש שנים
 • חתימה עם הסכם נבחרות מול איגוד הכדורסל, התקף לשלוש שנים
 • חתימה על הסכם קיבוצי מול איגוד הכדורסל
 • חתימה על הסכם בנוגע לזכויות פרסום של שחקני הכדורסל בישראל
 • חתימה על הסכם תקנון משמעת אחיד המסדיר את היחסים המשמעתיים בין שחקני הכדורסל לקבוצותיהם בכל הליגות
 • הקמת אתר אינטרנט לארגון השחקנים
 • ניהול קמפיין "כדורסל ישראלי זה שחקן ישראלי"
 • הקמת כיתת ספורט ללימוד קריירה שניה
 • קידום רווחת הספורטאים וחתימה על הסכם לכרטיס אשראי ייחודי לספורטאים
 • חתימה על הסכם לנציגות שופטי הכדורסל מול איגוד הכדורסל
 • חתימה על הסכם ראשוני המסדיר את תנאי השכר והעבודה של שופטי הכדוריד בישראל

צרו איתנו קשר