הוועידה הכללית של הסתדרות המעו"ף

הרכב:

 • 551 צירים, הנבחרים מדי חמש שנים בבחירות כלליות

תפקידים עיקריים: 

 • בוחרת את יו"ר הסתדרות המעו"ף
 • מאשרת את הרכב המרכז
 • דנה ומחליטה בכל ענייני האיגוד.

המזכירות הארצית

הרכב:

 • 25 נציגים, הנבחרים על ידי צירי הוועידה
 • יו"ר הסתדרות המעו"ף
 • מנכ"ל 
 • מזכירים ארציים

תפקידים עיקריים: 

 • משמשת כגוף העליון של הסתדרות המעו"ף בין ועידה לוועידה
 • מתווה מדיניות מקצועית וארגונית של הסתדרות המעו"ף ומקבלת החלטות בהתאם
 • מנהלת את ענייני הסתדרות המעו"ף באופן שוטף.

מרכז הסתדרות המעו"ף

הרכב: 

 • 101 חברים, הנבחרים מבין צירי הוועידה הכללית
 • יו"ר הסתדרות המעו"ף
 • מנכ"ל
 • מנהלי וראשי החטיבות
 • מזכירי הסניפים במרחבי ההסתדרות ברחבי הארץ

תפקידים עיקריים: 

 • מאשר את הרכב המזכירות
 • מאשר את דוח הפעילות השנתי
 • מבצע תפקידים בנושאים שבהם הוסמך על ידי הוועידה הארצית.