תחומי האחריות שלנו

מטפלת בכ- 52 כפרי נוער השייכים לחינוך ההתיישבותי המונים כ- 2,200 עובדים. אנו פועלים לשיפור תנאי העסקתם של העובדים ומחזקים את הקשר עם וועדי העובדים ומנהלי הכפרים. אנו מנהלים מו"מ מול משרד האוצר ומשרד החינוך על מנת להגיע להסכם קיבוצי שישפר את תנאי שכר העובדים . מל"י – מפעל להכשרת ילדי ישראל המספק בית חם ומסגרת חינוכית המקדמת ילדים בסיכון. הילדים מקבלים מסגרת גדילה שהיא הכי קרובה לבית.
 • אורט ימי אשדוד
 • כפרי הנוער
 • גשר - מפעלי שיקום
 • המוסד לבטיחות וגיהות
 • ויצו הדסים
 • מדרשת שדה בוקר

ההישגים הבולטים שלנו

 • חתימה על מכלול חוזרים משלימים לחוקת העבודה המסדירים את תנאי העבודה בכפרי הנוער
 • קיום סמינרים לעובדי ועדי כפרי הנוער
 • ייצוג בתוכנית הבראה בכפרים שנדרשו לכך
 • מניעת הפרטת חטיבות בתוך כפרים
 • חתימה על הסכם קיבוצי לקרן מפעלי שיקום המונע את סגירתה
 • הבטחת תשלום סדיר של שכר העובדים
 • הענקת דרגות לעובד המוסד לבטיחות ולגהות והסדרת הפרשות לקופות גמל
 • מניעת פיטורי עובדים והסדרת ניוד עובדים

צרו איתנו קשר