תחומי האחריות שלנו

חטיבת הרשויות המקומיות מעניקה שירות לכ - 100,000 עובדי הרשויות המקומיות אשר נמצאים תחת אחריותה לרבות עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות. במסגרת העבודה השוטפת והיומיומיות, ישנו שיתוף פעולה עם נציגי מרכז השלטון המקומי, נציגי שלושת הערים הגדולות ונציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים והכל במטרה לשמר ולשפר את תנאי העסקתם, שכרם וביטחונם התעסוקתי של עשרות אלפי עובדי הרשויות.
 • עובדי שלוש הערים הגדולות (ירושלים, תל אביב, חיפה)
 • הערים המאוגדות במרכז השלטון המקומי
 • המועצות המקומיות
 • המועצות האזוריות
 • לוחמי אש
 • מצילי ים
 • עובדי המועצות הדתיות
 • עובדי הוועדות לתכנון ובנייה ואיגודי ערים

ההישגים הבולטים שלנו

 • שינוי ותיקון הסכם מרץ 1999
 • המאבק נגד ההפרטה
 • צירוף עובדי חברות כוח האדם
 • מאבקים יומיומיים למען שמירה על זכויות העובדים
 • החלת הסכם גמול מיוחד על עובדי החינוך המשלים
 • הסכם תוספת שכר לעובדי המגזר הציבורי (2007)
 • הסכם בסקטור המצילים (יולי 2009)
 • הסכם מסגרת בין ההסתדרות למעסיקים (נובמבר 2010)
 • הסכם להענקת תוספות ניהול לעובדים חדשים (יולי 2013)
 • מו"מ להסדרת זכויות העובדים והכבאים במערך הכבאות
 • הסכמים קיבוציים לתוספת שכר לסייעות ולגננות המועסקות ביוח"א ובאופק חדש
 • קידום ומימוש מהפכת ההשכלה בקרב עובדי הרשויות המקומיות
 • הסכמים קיבוציים לתגמול בעלי תפקידים בדירוג "חינוך ונוער" והטבות נוספות
 • החלת חוקת העבודה על עובדי המועצות הדתיות

צרו איתנו קשר