קרן רעות: קרן ההשתלמות רעות הוקמה בשנת 1979, כקרן השתלמות עבור ציבור השכירים ועצמאים העוסקים במנהל. קרן ההשתלמות רעות היא קרן השתלמות המנוהלת למטרת קבלת כספים וניהולם, השקעתם ועשיית כל פעולה המותרת לקופת גמל למטרת השתלמות.

קרן מנהל: קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים בע"מ להלן "מינהל" הוקמה בנובמבר 1977 על ידי נציגי עובדים ומעסיקים מהגדולים במשק, על מנת להשיג לעמיתיה יתרונות פיננסיים ולשמש מקור כספי למימון השתלמויות עובדים.

העמותות לקידום מקצועי-חברתי: בשנת 1999 קמו העמותות לקידום מקצועי-חברתי בעקבות הסכם קיבוצי בין הסתדרות העובדים, משרד האוצר והמעסיקים ומאז העמותה עובדת כדי להקנות לעובדים הטבות בשכר ובגמול ההשתלמות. אנו מציבים לעצמנו כמטרה לאפשר לעובדים ללמוד ולהרחיב את השכלתם, כך שתפתח בפניהם הדלת להתקדם במקום העבודה שלהם ולשפר את איכות חייהם. כל עובד בדרג מנהלי זכאי להצטרף לעמותה על פי ההסכם הקיבוצי כך שהמעסיק הוא זה שנושא על עצמו את תשלום דמי החברות השנתיים.

קרן רעות
הקרן למנהל
עמותה לקידום מקצועי חברתי
מועדון שלך