צוות החטיבה

עו"ד שמואל משה

עו"ד שמואל משה

מזכיר איגוד מקצועי03-6921396[email protected]
יפה נקש

יפה נקש

מזכירה03-6921373[email protected]