בנקים וחברות אשראיהנהלת החטיבה

צוות החטיבה

מנחם מליק, עו"ד

מנחם מליק, עו"ד

ראש החטיבה03-6921373[email protected]
יפה נקש

יפה נקש

מזכירה03-6921373[email protected]