מידע וקריטריונים– כולל טבלת מכסת שעות עפ"י וותק

מהו גמול השתלמות?
יצאתם להשתלמות מקצועית מטעם העבודה? מגיע לכם תגמול כספי מהמעסיק.

מי זכאי לגמול השתלמות?
כדי לקבל גמול השתלמות עליכם להיות: בוגרי 11/12 שנות לימוד לפחות, בעלי דרגה 6 (י"ח) לפחות בדירוג מינהלי, בעלי שנתיים לפחות של לימודים במוסד להשכלה גבוהה (תוך השלמת 400 שעות לימוד נוספות בתחום הרחב של מקצועכם/עיסוקכם), ובעלי תואר BA.

שימו לב!בוגרי BA זכאים להגיש 400 שעות לגמול השתלמות.

גובה התשלום החודשי עבור גמול ההשתלמות הינו 328.76 ש״ח  (מיום 1/6/06)

איך מבטיחים את גמול ההשתלמות?
את הבקשה לגמול השתלמות עליכם להגיש בצירוף תעודת השכלה תיכונית/תואר. בקשה שתוגש ללא התעודה הנ"ל תידחה ותוחזר אליכם באופן אוטומטי.

איך תקבלו גמול השתלמות אם לא השלמתם שתי שנות לימוד במוסד להשכלה גבוהה על תיכונית?
במקרה זה תהיו חייבים להשלים שעות לימוד על פי המפורט בטבלה הבאה:

שנות ותק במקצוע שעות השתלמות נדרשות
עד 1 שנה1,200
עד שנתיים1,100
עד 4 שנים1,000
עד 6 שנים900
עד 8 שנים800
עד 10 שנים700
עד 12 שנים600
מ 12 שנים ומעלה500

 

מה הקריטריונים לקבלת גמול השתלמות עבור עובדי הרשויות המקומיות?

 • זכאים להגיש בקשה לגמול השתלמות גם אם סיימתם עשר שנות לימוד, בהצגת אישור/תעודה מבית ספר.
 • זכאים לקבל גמול השתלמות בגין תואר.
 • חובה להגיש קורסים שהסתיימו בתוך תקופה של חמש השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה.

אילו קורסים/השתלמויות לא יזכו בגמול השתלמות?

 • לימודים שאחרי סיומם קיבלתם הטבת שכר במקום העבודה, או לימודים המעניקים דרגה/תואר בעיסוק/מקצוע שנדרש בו התואר במקצוע שלמדם.
 • השתלמויות שמעניקות תוספת שכר מקצועית.
 • לימודים שאינם שייכים לתחום הרחב של העיסוק/התפקיד (על פי החלטת הוועדה).
 • לימודים בסיסיים – כתבנות, כתבנות עיוורת, שפה זרה למתחילים, קורסים בסיסיים למחשבים, קלדנות וכו'.
 • קורסים שנלמדו בצבא (להוציא קורסים מקצועיים ברמת שלב 11 ומעלה, ופו"מ).
 • קורסים במוסדות בלתי מוכרים.
 • אישורים על קורסים של פחות מ-40 שעות לימוד פרונטליות.
 • קורסים אוניברסיטאיים שאין בהם ציון סופי.
 • אישורים על השתלמויות שלא מצוינים בהם תאריכי/נושאי הלימוד.
 • לימודים המתפרשים על פני מספר שנות לימוד, או לימודים שאין בהם פירוט של מספר שעות הלימוד השנתיות, נושאי הלימוד וכו'.
 • צירוף של שעות לימוד מימי עיון, מהשתלמויות קצרות, מסמינריונים קצרים וכו'.
 • קורסים להשלמת השכלה תיכונית (אלה יוכרו להשכלה תיכונית הנדרשת בלבד).
 • סיורים מקצועיים בארץ או בחו"ל.

שימו לב!
סיימתם 11 או 12 שנות לימוד וחסרה לכם תעודת הסיום?

צרפו תצהיר עו"ד עם מסמך תומך (תמונת מחזור; שאלון הקבלה לעבודה שבו ציינתם בשעתו שסיימתם 12 שנות לימוד, מתי ואיפה; או כל מסמך שממנו אפשר להבין שלמדתם 12 שנה). חתימתכם על תצהיר שוות ערך לעדות בשבועה בבית משפט.

לא סיימתם 12 שנות לימוד ואתם רוצים להשלים את השכלתכם?
פנו למשרד החינוך, המחלקה להשכלת מבוגרים, רח' שבטי ישראל 34, ירושלים.

קורסים באוניברסיטה הפתוחה מזכים ב-112 שעות לימוד, בכפוף לאישור הוועדה לגמול השתלמות.

טיפים חשובים למילוי השאלון:

 • החתימו איש כוח אדם ברשות המקומית שיאשר את דרגתכם, תפקידכם, הוותק המקצועי שלכם ותאריך קבלת דרגה 6.
 • החתימו איש מנגנון הרשות על צילומי המסמכים, המאשר כי הצילום זהה למקור.
 • שלמו את הסכום הנדרש עבור הטיפול בבקשתכם באתר מקוון.
 • אין צורך שתצרפו מכתבי תודה, המלצה והערכה של המעסיק.
 • שלחו צילומי מסמכים בלבד.
 • אם נוספו לכם מסמכים חדשים – צרפו ושילחו גם אותם, תוך ציון שם, כתובת ומספר תעודת זהות.
 • שימו לב! המסמכים ששלחתם לוועדה יוחזרו לכם בתום הטיפול בבקשה.

תחילת תשלום הגמול:
הוועדה תבדוק את התאריך שבו נוצרה זכאותכם לקבלת הגמול (אך לא יותר משנה ממועד הגשת הבקשה), ותאשר את תשלום הגמול מה-1 לחודש הקרוב ליום זה.

מהם הקריטריונים לקבלת גמול השתלמות עבור גמלאים?

 • גמול ההשתלמות יוכר לגמלאים כתוספת שכר לכל דבר ועניין.
 • לאור האמור לעיל, תוספת גמול השתלמות תשולם לגמלאים בפנסיה תקציבית, אשר עד פרישתם היו זכאים לגמול ההשתלמות לו היו פעילים.
 • אם אתם עונים על הקריטריונים לקבלת גמול השתלמות – פנו לוועדת ההשתלמות בצירוף כל המסמכים הנדרשים.
 • ועדת הגמול תבחן אם ערב פרישתכם לגמלאות עמדתם בתנאים המזכים בגמול כמו עובד פעיל בתפקיד דומה, ותאשר זאת תוך ציון העובדה על גבי האישור כי "הזכאי הוא גמלאי" ואת תאריך פרישתכם.
 • כמו כן תציין הוועדה את מועד זכאותכם, בהתאם לקריטריונים המזכים בדירוג שלפיו תקבלו את הקצבה.
 • הממונה על הגמלאות יאשר תוספת גמול ההשתלמות שיתווסף למשכורת הקובעת, רטרואקטיבית מיום מועד זכאותכם.

שימו לב! עובדים בדירוג חינוך ונוער מתבקשים להגיש תואר +  400 שעות גמול עפ"י הקריטריונים ובהתאם להסכם