נחתם הסכם קיבוצי ארצי ברשויות המקומיות

ההסכם, עליו חתמו יו"ר הסתדרות המעו"ף ויו"ר מרכז השלטון המקומי, מעניק לכ-90 אחוז מעובדי הרשויות המקומיות תוספות שכר משמעותיות, הרבה מעבר לקבוע בהסכם המסגרת במגזר הציבורי. ארנון בר דוד: "התוספת לבעלי בשכר הנמוך משקפת את הסולידריות החברתית שמובילה הסתדרות המעו"ף"

בשורה לעובדי הרשויות המקומיות בישראל המדורגים בדירוג המינהלי והמח"ר: בהמשך להסכם המסגרת שנחתם באפריל במגזר הציבורי ולאחר משא ומתן אינטנסיבי וארוך, חתמו היום (חמישי) יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד ויו"ר המרכז לשלטון מקומי, חיים ביבס על הסכם ארצי לכלל הרשויות המקומיות
ההסכם הוא המשך ישיר לשורה של הסכמים שנחתמו מ-2009, לרבות הסכם 2012, שלפיהם חותרת הסתדרות המעו"ף לצמצום פערי השכר בקרב עובדי הרשויות המקומיות, ולמתן העדפה מתקנת באמצעות תוספות נקודתיות לאוכלוסיות עובדים מסוימות.
ההסכם מעניק לכ-90 אחוז מעובדי הרשויות המקומיות תוספות שכר משמעותיות ביותר, הרבה מעבר לקבוע בהסכם המסגרת הכללי לעובדים במגזר הציבורי. כך, למשל, חלק מהעובדים יזכו בתוספת של עד 30 אחוז משכרם.

לצפייה בחוברת הסבר על הסכם רשויות 2016 לחץ כאן

רשויות מקומיות 3

בהסכם גם ניתן דגש לעובדים בדרג הניהולי באמצעות הגדלת תוספת הניהול.

יצוין כי ההסכם שנחתם מבטא את החזון שמובילים בר דוד והסתדרות המעו"ף, "להמשיך ולפעול במקצועיות לשיפור שכרם של העובדים, חברי הסתדרות המעו"ף, ולשמש מגן מסייע ותומך לכלל ציבור העובדים". 

 "שקדנו על ההסכם חודשים רבים ואני מברך על התוצאה הסופית", אמר יו"ר הסתדרות המעו"ף, "התוספת לבעלי השכר הנמוך משקפת את הסולידריות החברתית שמובילה הסתדרות המעו"ף ל- 120 אלף עובדי הרשויות החברים בה, ומהווה צעד נוסף בדרך לעשיית צדק בסוגיית פערי השכר ברשויות המקומיות".

DSCN1512

  להסכם השכר המלא ברשויות המקומיות – הקליקו כאן

עיקרי ההסכם:

 • הגדלת תוספת המעו"ף עד ל-1,000 שקל בשתי פעימות:

במשכורת יולי 2016:

 

דרגה

הגדלת תוספת המעו"ף במשכורת לסך של:

4 עד 7+ / 34 עד 37+

850 שקל

8 עד 8+ / 38 עד 38+

700 שקל

9 עד 9+ / 39 עד 39+

500 שקל

10 עד 10+ / 40 עד 40+

300 שקל

11 עד 11+ / 41 עד 41+

150 שקל

במשכורת פברואר 2017:

 

דרגה

הגדלת תוספת המעו"ף במשכורת לסך של:

4 עד 6+ / 34 עד 36+

1,000 שקל

7 עד 7+ / 37 עד 37+

950 שקל

8 עד 8+ / 38 עד 38+

750 שקל

9 עד 9+ / 39 עד 39+

600 שקל

10 עד 10+ / 40 עד 40+

400 שקל

11 עד 11+ / 41 עד 41+

200 שקל

 

 • תוספת שקלית 2017:
  העובדים בדירוג המינהלי יהיו זכאים לתוספת שקלית לשכרם, אשר תגיע בארבע פעימות, עד למשכורת חודש פברואר 2019, לסך של 179.49 שקל.
מועד תשלום התוספת סך התוספת בש"ח
משכורת חודש מרץ 2017 (משולמת באפריל 2017)  37.4
משכורת חודש פברואר 2018 (משולמת בחודש מרץ 2018) 82.26
 משכורת חודש יוני 2018 (משולמת ביולי 2018) 134.62 
 משכורת חודש פברואר 2019 (משולמת בחודש מרץ 2019) 179.49 

 

 • תוספת אחוזית 2017:
  בנוסף לתוספת השקלית, תשולם לשכר העובדים בדירוג המנהלי תוספת אחוזית לשכרו של העובד, אשר תגיע בארבע פעימות, עד למשכורת חודש פברואר 2019, לשיעור של 3.3 אחוזים משכרם של העובדים.
מועד תשלום התוספת *סך התוספת באחוזים מהשכר
משכורת חודש מרץ 2017 (משולמת באפריל 2017)  0.925%
משכורת חודש פברואר 2018 (משולמת בחודש מרץ 2018) 1.675%
 משכורת חודש יוני 2018 (משולמת ביולי 2018) 2.55%
 משכורת חודש פברואר 2019 (משולמת בחודש מרץ 2019) 3.3%

* שכר – שכר משולב, תוספת וותק וכל תוספת יוקר המשולמת עד מועד תשלום תוספת אחוזית 2016 וכן כל תוספות שכר ותוספות לשכר (אחוזיות ושקליות) שהיו קיימות ביום 31/12/2015

 

 • ​תוספת שכר ענפית בגובה של עשרה אחוזים מהשכר המשולב של:
   – מזכיר/ות במזכירויות בתי הספר, לרבות מינהלן בית הספר.
   – אחראי/ת למשק ותחזוקה (שרת/אב בית) בבתי הספר ובמתנ"סים.
   – חשב – עובד בדירוג המח"ר, הממלא תפקיד של חשב בכל יחידה ארגונית מהסוג הבכיר ביותר ברשות (מינהל, חטיבה או אגף, לפי העניין), ואם יש יותר מחשב אחד באותה יחידה ארגונית – הבכיר מביניהם. 
  – ראשי ההיררכיה של חשבות השכר אצל המעסיק.
  – חשבי שכר: עובדים שעוסקים בפועל בחישוב שכרם של עובדי המעסיק שבמועד חתימת ההסכם הם בעלי תעודת חשב שכר מוכרת.
  – פקחי חניה: עובדים שעוסקים בפועל באכיפת דיני החניה ברחבי הרשות המקומית, שמתח הדרגות התקני הצמוד לתפקידם הוא: בשלוש הערים הגדולות: 7 – 9(+) / 37 – 39(+); ביתר המעסיקים: 6 – 8 (+) / 36  38(+).
  – ראשי חוליות חנייה: עובדים שעוסקים בפועל באכיפת דיני חנייה ברחבי הרשות המקומית שמתח הדרגות התקני הצמוד לתפקידם הוא: בשלוש הערים הגדולות 8 – 10(+) / 38 – 40(+) וביתר המעסיקים 7 – 9(+) / 37-39(+)

  התוספת תשולם לעובדים החל ממשכורת חודש ינואר 2017.

 

 • הגדלת תוספת הניהול לעובדים חדשים (שהתקבלו לעבודה לאחר מרץ 1999):
 

רמת הניהול

שיעור התוספת

ראשונה

הגדלת תוספת הניהול מחמישה אחוזים ל-7.5 אחוזים מהשכר המשולב

שנייה

הגדלת תוספת הניהול מ-7.5 אחוזים לעשרה אחוזים מהשכר המשולב

שלישית

הגדלת תוספת הניהול מעשרה אחוזים ל-12.5 אחוזים מהשכר המשולב

 

 • הגדרת מכסת העובדים בחוזים אישיים ברשות המקומית לחמישה אחוזים מכלל העובדים:
  עד חמישה אחוזים מכלל העובדים ברשות או 12 עובדים (הגבוה מביניהם) יועסקו בחוזים אישיים. במניין העובדים המועסקים אצל אותו המעסיק בחוזה אישי, לא יבואו בחשבון העובדים הסטטוטוריים והעובדים בתפקידים הפטורים ממכרז לפי תקנה 2(ב)(3) בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ותקנה 9(א)(9) בצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים) המועסקים ו/או יועסקו בחוזה אישי (ועד לתקרה של 12 עובדים, כאמור).
  שיעור המועסקים בחוזים אישיים יתחלק כך: שלושה אחוזים לתפקידים ניהוליים ושני אחוזים לתפקידים מקצועיים שונים.

 

 • מועדון "שלך":
  סוכם על הגדלת ההפרשה למועדון "שלך" ב-168 שקל נוספים, החל משנת 2016. התוספת תשולם בינואר 2017. סך ההפרשה למועדון "שלך" יעמוד על 336 שקל.

DSCN1504

האמור לעיל הינו לידיעת עובדי הרשויות המקומיות וועדי העובדים ברשויות. במקרה של הבדל בין האמור לעיל לבין האמור בהסכם הקיבוצי, יגבר האמור בהסכם הקיבוצי. האמור לעיל אינו כולל את כל הוראות ההסכם הקיבוצי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או לאסמכתא משפטית כלשהם.

סיקור הסכם המסגרת בתקשורת:

לקישור לכתבה על הסכם הרשויות באתר "ynet" לחץ כאן

לקישור לכתבה על הסכם הרשויות באתר "ערוץ 7" לחץ כאן

לקישור לכתבה על הסכם הרשויות באתר "כלכליסט" לחץ כאן

לקישור לכתבה על הסכם הרשויות באתר "דה מרקר" לחץ כאן

  להסכם השכר המלא ברשויות המקומיות – לחצו כאן

לצפייה בחוברת הסבר על הסכם רשויות 2016 לחץ כאן