גמול שלטון מקומי –

195.00

האגרה מיועדת לכל העובדים המגישים בקשה לגמול ב'