אגרת בקשה לגמול השתלמות א'

150.00

האגרה מיועדת לעובדים חברי ההסתדרות החדשה, אשר מופרש משכרם סך של 0.8% לדמי טיפול מקצועי/ ארגוני