תשלום גמול השתלמות מקוון

גמול השתלמות א' – תשלום אגרה

לתשומת ליבך, את התשלום נא לבצע רק במידה והינך בדירוג אחיד מנהלי או חינוך ונוער השייך למעו"ף. 

 

עלות האגרה לגמול א' הינה 150 ש"ח – לחץ כאן לתשלום

 

גמול השתלמות ב' – תשלום אגרה:

עלות האגרה לכולם, עבור שלושת הפעימות (כל תהליך בקשת גמול ב') -195 ש"ח – לחץ כאן לתשלום 

 

 

גמול שלטון מקומי – מיוחד – תשלום אגרה:

עלות האגרה לכולם – 195 ש"ח – לחץ כאן לתשלום