בריאות, ציבור והסתדרות

דינה אלימלך
נעמ"ת, יו"ר הוועד

מיקי נוימן
נעמת (מרכז), יו"ר הוועד

אבי גרפי
ארגוניות, יו"ר הוועד

יעקב כהן
הוועד הפועל של ההסתדרות, יו"ר הוועד

נורברט בוקובזה
ועד המרחבים של ההסתדרות, יו"ר הוועד

יוסי בונקובסקי
מבטחים ותיקה, יו"ר הוועד

לימור רופא
מבטחים חדשה, יו"ר הוועד

רוני פרץ
רשת עמל, יו"ר הוועד

כוכבה קניסטר
רשת משען, יו"ר הוועד

חאלד אבו ריא
הנוער העובד והלומד, יו"ר הוועד

אריאלה וינברגר - ביתן
הקרן למפעלי השיקום, יו"ר הוועד

סיגלית כהן
שחר און, יו"ר הוועד

אילן גבסי
מרכז תרבות וספורט, יו"ר הוועד

נלי רשף
קג"מ, יו"ר הוועד

אירנה שוסטרוב
קרן מקפת ותיקה, יו"ר הוועד

ריבי ניסים
מגדל מקפת, יו"ר הוועד

חיים אלגריסי
רשת אורט, יו"ר הוועד

פרוספר בן חמו
שירותי בריאות כללית, יו"ר הוועד

עוזר לייפר
מד"א, יו"ר הוועד

אחיאב שימחי
תנובה, יו"ר הוועד

מירי דהן
עמיתים-פועלים חקלאיים, יו"ר הוועד

מאיר אטיאס
בית לוחמי הגטאות, יו"ר הוועד

אבנר דוד
האגודה למלחמה בסרטן, יו"ר הוועד

אמנון ברוכיאן
בית חולים הדסה, יו"ר הוועד

בני אשורי
בית חולים שערי צדק, יו"ר הוועד

יוסף תומר
ש.י.ל.ה, יו"ר הוועד

שלה ונטורה
קופת חולים מאוחדת, יו"ר הוועד

רמי רונן
שיאון, יו"ר הוועד

גולן מדמון
כללית הנדסה רפואית, יו"ר הוועד

ד"ר עופר שיאון
רשות העתיקות, יו"ר הוועד

נינה קומרופ
קשת-בתי אבות, יו"ר הוועד

מיכל דדון
האגודה למען העיוור, יו"ר הוועד

צביה
אקי"ם, יו"ר הוועד

יפה ויצמן
האגודה לתרבות הדיור, יו"ר הוועד

הרצל אדלן, יו"ר הוועד
ניולוג, יו"ר הוועד

חיה יהושע
הפועל, יו"ר הוועד

אבי איילון
המוסד לבטיחות ולגהות, יו"ר הוועד