פניות הציבור

אתם רוצים להשמיע, אנחנו רוצים לשמוע…

לפניות בנושא גמול השתלמות:
טלפון: 03-6921370/302
ניתן לפנות גם למחלקת גמול ההשתלמות באמצעות משלוח פקס למספר: 03-6912510.
נא לציין שם ושם משפחה, מספר תעודת זהות, מקום עבודה, תפקיד וטלפון נייד לחזרה.

כתובתינו: רח' ארלוזורוב 93 תל אביב – יפו, בניין ההסתדרות הראשי קומה 3.


לפניות בנושאי רשויות מקומיות, כבאות והצלה:
חטיבת רשויות מקומיות הוועדות לתכנון ולבנייה, מצילים, כבאים
טלפון: 03-6921372
דוא"ל: moshit@histadrut.org.il

חטיבת רשויות מקומיות
טלפון: 03-6921375
דוא"ל: liat@histadrut.org.il

חטיבת רשויות מקומיות+ חינוך ונוער
טלפון: 03-6921374
דוא"ל: yefat@histadrut.org.il


לפניות בנושאי הבנקים וחברות האשראי:
טלפון: 03-6921373
דוא"ל: yafan@histadrut.org.il 


לפניות בנושאי חברות הביטוח ובתי ההשקעות:
טלפון:03-6921396
דוא"ל:noamc@histadrut.org.il


לפניות בנושאי מוסדות לאומיים, חברות תעופה, חברות הגז, פקידי תעשייה וחברות ממשלתיות
טלפון: 03-6921375
דוא"ל:liat@histadrut.org.il


לפניות בנושאי עובדי מוסדות ההשכלה הגבוהה ועובדי חברות המסחר:
טלפון: 03-6921396
דוא"ל: noamc@histadrut.org.il


לפניות בנושאי מוסדות הספורט, מוסדות החינוך הפנימיתיים, החקלאיים והרקדנים:
טלפון: 03-6921185
דוא"ל: lindae@histadrut.org.il


לפניות בנושאי "מועדון שלך":
טלפון: 073-2244333
ימים א' עד ה' בין השעות 8:30 ועד 16:30


לפניות בנושא "מועדון שלך לגמלאי":
טלפון: 073-2244344
ימים א' עד ה' בין השעות 8:30 ועד 16:30