חטיבת המוסדות הלאומיים והחברות הממשלתיות

ארז ויניקור
עמידר, יו"ר הוועד

ציון בוסקילה
עמיגור, יו"ר הוועד

מוטי דרובלס
המשקם, יו"ר הוועד

דודי קרן
רשות הטבע והגנים, יו"ר הוועד

אברהם בינר
החברה להגנת הטבע, יו"ר הוועד

חנן מור
הסוכנות היהודית, יו"ר הוועד

ישראל גולדשטיין
קרן קיימת לישראל, יו"ר ארגון העובדים

רחל נגר
קרן היסוד, יו"ר הוועד

אביגדור הררי
סופרגז, יו"ר הוועד

אלי חזות
אמישרגז, יו"ר הוועד

רחל מירון
ויצו, יו"ר הוועד

אורי דוד
ידיעות אחרונות, יו"ר הוועד

שמוליק לזרוביץ'
החברה לאוטומציה, יו"ר הוועד

נחום גרוג
הזרע, יו"ר הוועד

אילן הללי
מקורות, יו"ר הוועד