סגל ניהולי

 

GIL
  

גיל בר-טל, עו"ד
יו"ר הסתדרות המעו"ף
 תפקידים נוספים:
יו"ר קרן רום
יו"ר העמותות לקידום מקצועי
 חבר הנהגת ההסתדרות
 חבר הנהלה במכללה למינהל
 E-mail: moshite@histadrut.org.il

 

זינב תמונה

זינב מנסור, עו"ד 
רמ"ט יו"ר הסתדרות המעו"ף 
 מנכ"לית עמותת מעו"ף לעמית  
E-mail: zinabm@histadrut.org.il

 

מרדכי גלר

מרדכי גלר 
גזבר ומזכיר בינלאומי 
תפקידים נוספים: 
יו"ר ועדת הכספים של הסתדרות המעו"ף 
Email:motig@histadrut.org.il