יעדים ומטרות לשנת 2020

1. היערכות לעולם העבודה המשתנה. 
2.בחינת הכשרות מקצועיות לקראת מקצועות חדשים. 
3. סיעור מוחות בקרב הוועדים למיפוי הנושאים החשובים להסכם השכר הבא. 
4.הסכמי שכר חדשניים ומתקדמים, שיפור שכר תחילי, תגמול בגין מצוינות, פרמיות ושכר עידוד. 
5. מו"מ לחתימה על הסכם קיבוצי לשיפור מעמדן, תנאי עבודתן ושכרן של הסייעות. 
6. חיזוק הקשר עם השטח.
7. קיום סמינרים מקצועיים.
8. עריכת סיורים במקומות העבודה.
9. פיתוח תוכנית ההשכלה לציבור העובדים.
10. הרחבת מעגל הזכאים לגמול שלטון מקומי ברשויות המקומיות.