חטיבת חברות הביטוח ובתי ההשקעות

מודי גת
מגדל חברה לביטוח, יו"ר הוועד

רוני רז
כלל חברה לביטוח, יו"ר הוועד

תומר מלול
חברה לביטוח, יו"ר הוועד AIG

ניסים טורקיה
מנורה חברה לביטוח, יו"ר הוועד