חטיבת עובדי הבנקים וחברות האשראי

עו"ד מנחם מליק
ראש החטיבה

אימייל:
יפה נקש
מזכירה

אימייל:

03-6921373 :טלפון

תחומי אחריות:

עובדי בנק אגוד, בנק אוצר החייל, הבורסה לניירות ערך, הבנק הבינלאומי הראשון, בנק פועלי אגודת ישראל, בנק דיסקונט, בנק יהב, בנק ירושלים, בנק ישראל, בנק לאומי, בנק מזרחי טפחות, מחיש, מסד, ,בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק עידוד, בנק ערבי ישראלי, בנק הפועלים, U בנק, חברות האשראי ויזה כ.א.ל, לאומי קארד וישראכרט.

הישגים בולטים:

> חתימה על הסכמים קיבוציים, הסכמי שכר וקידום עובדים בכלל הבנקים.
> הטמעת ויישום הסכמים קיימים ושמירה על זכויות העובדים.
> טיפול בעובדים במעמד דור ב'.
> שמירת מנגנון השכר והתגמול של הבנקים השונים.
> התמודדות עם תהליכי רגולציה חדשים במגזר הבנקאי.
> הבטחת זכויות העובדים במהלך מיזוגי בנקים ומכירתם.
> טיפוח חברי ועדי העובדים וקידומם המקצועי.
> ייצוג עובדי הבנקים ברמת הפרט תוך שימוש מושכל בוועדות הפריטטיות.