חטיבת הספורט וחטיבת מוסדות חינוך חקלאיים ופנימייתים

ניר אלון
ראש החטיבה

אימייל:
עו"ד רן קידר
מזכיר החטיבה

אימייל:
יפה נקש
מזכירה

אימייל:

טלפונים: 03-6921373, 03-6921581

חטיבת הספורט

תחומי אחריות:

ארגון שחקני הכדורסל, נציגות שופטי הכדורסל, ארגון מאמני הכדורסל, נציגות שופטי הכדוריד, שחקני כדוריד, נציגות חדשה של שחקני הכדורגל, מאמני כושר, ספורטאי הוועד האולימפי וסוכני כדורסל.

הישגים בולטים:

> חתימה על הסכם בין ארגון שחקני הכדורסל לבין מינהלת הליגה, התקף לחמש שנים.
> חתימה עם הסכם נבחרות מול איגוד הכדורסל, התקף לשלוש שנים.
> חתימה על הסכם קיבוצי מול איגוד הכדורסל.
> חתימה על הסכם בנוגע לזכויות פרסום של שחקני הכדורסל בישראל.
> חתימה על הסכם תקנון משמעת אחיד המסדיר את היחסים המשמעתיים בין שחקני הכדורסל לקבוצותיהם בכל הליגות.
> הקמת אתר אינטרנט לארגון השחקנים.
> ניהול קמפיין "כדורסל ישראלי זה שחקן ישראלי".
> הקמת כיתת ספורט ללימוד קריירה שניה.
> קידום רווחת הספורטאים וחתימה על הסכם לכרטיס אשראי ייחודי לספורטאים.
> חתימה על הסכם לנציגות שופטי הכדורסל מול איגוד הכדורסל.
> חתימה על הסכם ראשוני המסדיר את תנאי השכר והעבודה של שופטי הכדוריד בישראל.


חטיבת מוסדות חינוך חקלאיים ופנימייתים ורקדנים

תחומי אחריות:

עובדי כפרי הנוער בישראל, הקרן למפעלי שיקום והמוסד לבטיחות ולגהות

הישגים בולטים:

> חתימה על מכלול חוזרים משלימים לחוקת העבודה המסדירים את תנאי העבודה בכפרי הנוער.
> קיום סמינרים לעובדי ועדי כפרי הנוער.
> ייצוג בתוכנית הבראה בכפרים שנדרשו לכך.
> מניעת הפרטת חטיבות בתוך כפרים.
> חתימה על הסכם קיבוצי לקרן מפעלי שיקום המונע את סגירתה.
> הבטחת תשלום סדיר של שכר העובדים.
> הענקת דרגות לעובד המוסד לבטיחות ולגהות והסדרת הפרשות לקופות גמל.
> מניעת פיטורי עובדים והסדרת ניוד עובדים.