חטיבת עובדי המוסדות להשכלה גבוהה וחטיבת המסחר

ראובן פרי
ראש החטיבה

אימייל:
נעם חלי
מזכירה

אימייל:

טלפון: 03-6921396

חטיבת עובדי ההשכלה הגבוהה

תחומי אחריות:

עובדי האוניברסיטה העברית, המכון הווטרינרי, הפקולטה לחקלאות, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב, הטכניון, מכון ויצמן, המכללה למינהל, המכללה הטכנולוגית באר שבע, המכון האקדמי טכנולוגי חולון, המרכז להשכלה תל חי, סמינר הקיבוצים, המכללה האקדמית אחווה, מכללת עמק יזרעאל, מכון וינגייט, מכללת שנקר, מכללת הדסה, מכללת בית ברל, מכללת בראודה, האוניברסיטה הפתוחה והמסלול האקדמי של המכללה למינהל והמרכז האקדמי רופין.

הישגים בולטים:

> הסכם עם לשכת המסחר המעניק זכאות לקרן השתלמות ולפנסיה מלאה, וכן מנגנון ליישוב חילוקי דעות.
> חתימת והרחבת הסכם במסחר הקמעונאי בענף שיווק מזון.


חטיבת המסחר

תחומי אחריות:

המשביר לצרכן, מגה קמעונאות בע"מ, שופרסל, קו אופ ישראל, ש.י.ר.ן רשת השיקליות, האגודה למען החייל.

הישגים בולטים:

> הסכם עם לשכת המסחר המעניק זכאות לקרן השתלמות ולפנסיה מלאה, וכן מנגנון ליישוב חילוקי דעות.
> חתימת והרחבת הסכם במסחר הקמעונאי בענף שיווק מזון.