חטיבת המוסדות הלאומיים והחברות הממשלתיות

עו"ד אסף אדר
מנהל חטיבת המוסדות הלאומיים

אימייל:
ליאת סבג
מזכירה

אימייל:

טלפונים: 03-6921375, 050-8482904

תחומי אחריות:

עובדי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, מקורות, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, עמידר, עמיגור, ויצו, המשקם, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, החברה לאוטומציה, חברות הגז (סופרגז, אמישרגז), חברת הזרע, רשת גולף ומכון התקנים.

הישגים בולטים:

> הסכם רפורמה בעמידר.
> יישום גמול מינהל.
> הפעלת הסכם ענפי במעונות ויצו.
> הסכם פנסיה מורחב לעובדי השדה בקק"ל.
> הסכם ביטוח בריאות בוויצו.