חטיבת בריאות, ציבור והסתדרות

עדה קרמרסקי
ראש החטיבה

אימייל:
נירית ויטמן
מזכירה

אימייל:

טלפון: 03-6921276

תחומי אחריות:

עובדי שירותי בריאות כללית, תנובה, משען, נעמת, מד"א, אורט, עובדי ההסתדרות, רשת עמל, קרן גמלאות מרכזית, תרבות וספורט, מקפת, האגודה למען העיוור, אקי"ם, האגודה למלחמה בסרטן, ש.ל.ה., מאוחדת, הנדסה רפואית, קרן בנין, קרן חקלאים, קשת, שיאון ובית לוחמי הגטאות.

הישגים בולטים:

> מעבר מחוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות להסכמים קיבוציים.
> הסכמי שמירת זכויות בעת שינוי בעלות ובהלאמת גופים והפרטתם.
> אימוץ כל הסכמי השכר במגזר הציבורי בחטיבה.
> הכשרת ועדים ומתן כלים מקצועיים לניהול משא ומתן מתוך מקצוענות.
> שיתוף פעולה הדוק עם המרחבים והאיגודים המקצועיים המקומיים.
> הסכמים קיבוציים, הסכמי פרישה וקידום עובדים.
> צירוף אלי עובדי חברות כוח אדם כעובדים בהסכמים קיבוציים.
> עריכת הסכם איחוד בקרנות הפנסיה הוותיקות – מבטחים, מקפת, קג"מ.
> הסכם ביטוח בריאות ייחודי לעובדי ההסתדרות ונעמת.
> הסכם קיבוצי בש.ל.ה. ובשיאון.
> הסכם גמול ב' (מיוחד) בשיאון – רשות העתיקות.
> הסכם מיזוג בין בתי החולים ביקור חולים לשערי צדק.
> ניהול משא ומתן למקומות עבודה להתארגנות ראשונית.