הסכם 2012 עם עובדי הרשויות המקומיות

ב-2012 נחתם הסכם פורץ דרך עם 100 אלף עובדי הרשויות המקומיות, המיוצגים על ידי הסתדרות המעו"ף בדירוג המינהלי והמח"ר. מדובר בתיקון משמעותי של הסכם מרץ 1999, המשנה לחלוטין את תנאי שכרם של העובדים החדשים שנקלטו לאחר מכן.

למעבר לאתר הסכם 2012 – לחץ כאן

הישגי ההסכם:

  • צמצום פערי השכר.
  • ·         מתן אפשרות למרבית העובדים לעבור את שכר המינימום, ללא צורך בהשלמת שכר.
  • יצירת אופק קידומי מתגמל למנהלים
  • שכר גבוה יותר לסייעות בגנים ובבתי הספר.
  • העלאת תוספת המעו"ף לעובדים "בלתי ייחודיים", בהתאם להעלאת שכר המינימום, עד ל-1,810 שקל.

דרגות

גובה התוספת

4-7

410 ₪

7+

380 ₪

8

300 ₪

8+

220 ₪

9

180 ₪

9+

120 ₪

10

70 ₪

 

שימו לב! תוספת זו לא תהווה "תוספת קבועה" כהגדרתה בסעיף 2.3 להסכם הבלתי ייחודיים, ותהווה שכר לכל דבר ועניין ובסיס לחישוב תוספת 3.6 אחוזים עובד המועסק במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת מעו"ף באופן יחסי לחלקיות משרתו.

  • הגדלת התוספת המדורגת לכלל העובדים עד דרגה 10+, לסכום של 235 שקל. עובדי מדרגה 10+ יקבלו 45 שקל. 

  

דרגות

גובה התוספת

תעריף קודם

4-7+

235 ₪

180 ₪

8-8+

225 ₪

135 ₪

9

180 ₪

90 ₪

9+

135 ₪

45 ₪

10

90 ₪

—-

10+

45 ₪

—-

 

שימו לב! תוספת זו לא תהווה "תוספת קבועה" כהגדרתה בסעיף 2.3 להסכם הבלתי ייחודיים, ותהווה שכר לכל דבר ועניין ובסיס לחישוב תוספת 3.6 אחוזים. עובד המועסק במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת מעו"ף באופן יחסי לחלקיות משרתו. התוספת לא תובא בחשבון לעניין חישוב שכר מינימום.

  • תוספת ניהולית של 10-5 אחוזים לעובדים שנקלטו לעבודה אחרי הסכם 99' וקודמו לתפקיד ניהול.

רמת ניהול

שיעור התוספת

רמה בסיסית

5% מהשכר המשולב

רמת ביניים

7.5% מהשכר המשולב

רמה בכירה

10% מהשכר המשולב

 

שימו לב! תוספת זו לא תהווה "תוספת קבועה" כהגדרתה בסעיף 2.3 להסכם הבלתי ייחודיים, ותהווה שכר לכל דבר ועניין ובסיס לחישוב תוספת 3.6 אחוזים. התוספת לא תובא בחשבון לעניין חישוב שכר מינימום. כל מעבר מרמת ניהול אחת לרמת ניהול גבוהה יותר יזכה בהגדלה לתוספת ניהול בשיעורה המתאים לרמת הניהול החדשה שאליה יתקדם העובד, ובלבד שהתפקיד אליו עבר מזכה בתוספת ניהול.
הגדרות רמות הניהול וסוג העובדים הנכללים בכל רמת ניהול ייקבעו במשותף על די ועדה שחבריה יהיו נציגי מרכז שלטון מקומי, שלוש הערים הגדולות, הסתדרות המעו"ף והממונה על השכר.

  • תשלום תוספת שכר לסייעות, בגובה 10 אחוזים מהשכר המשולב לעובדים המועסקים בתפקידים הבאים סייעת לגננת (לרבות סייעת מחליפה), סייעות (טיפוליות פדגוגיות) בכיתות אורגניות, סייעות פדגוגיות לתלמידים אוטיסטים קשים ולתלמידים בעלי הפרעות נפשיות ופיגור שכלי קשה, סייעת (יחידה) לגננת בגן ילדים טיפולי לחינוך מיוחד, סייעת חינוכית בחטיבות הצעירות, סייעות תגבור.

שימו לב! תוספת סייעות תשולם נוסף על תוספות המשולמות לסייעות גני ילדים במסגרת רפורמת "אופק חדש" ונוסף על לתוספת המשולמת בגין יוח"א. תוספת זו לא תהווה "תוספת קבועה" כהגדרתה בסעיף 2.3 להסכם הבלתי ייחודיים, ותהווה שכר לכל דבר ועניין ובסיס לחישוב תוספת 3.6 אחוזים. התוספת לא תובא בחשבון לעניין חישוב שכר מינימום.