חטיבות מקצועיות

הסתדרות המעו"ף מורכבת מתשע חטיבות מקצועיות, המאגדות תחתן פקידים ועובדי מינהל ומשק במקומות עבודה רבים ומגוונים בכל רחבי הארץ.

לכל אחת מהחטיבות השונות אחריות מקצועית על מגזר מסוים, והיא כוללת בין השאר חתימה על הסכמי שכר ועבודה, תנאי עבודה ושכר, וייצוג בוועדות השונות,בבתי הדין לעבודה ובבוררויות.

תשע החטיבות הפועלות בהסתדרות המעו"ף הן: חטיבת הרשויות המקומיות; החטיבה להשכלה גבוהה; חטיבת הבנקים; חטיבת חינוך ודת; חטיבת בריאות, ציבור והסתדרות; חטיבת המוסדות החקלאיים והפנימיתיים; חטיבת המסחר; חטיבת המוסדות הלאומיים, החברות ופקידי התעשייה; וחטיבת הספורט.