הצטרפות להסתדרות העובדים החדשה


הסתדרות העובדים הכללית החדשה הינה ארגון העובדים המייצג ומאגד את העובדים והגמלאים במדינת ישראל.

ההסתדרות שמה בראש מעייניה את טובת העובד ופועלת בכל המישורים על מנת להגן על זכויותיו במקום עבודתו. 

ההסתדרות פועלת נמרצות מידי יום ביומו לחיזוק מעמד העובדים בכלל מגזרי העבודה, לחתימת הסכמי עבודה קיבוציים, אשר תכליתם היא שיפור תנאי העסקה, הענקת ביטחון תעסוקתי ותנאים סוציאליים במקום העבודה. 

להסתדרות מרחבים ושלוחות ברחבי הארץ, אשר דואגים לשמור על זכויותיך, העובד, מפני כל הפרה אפשרית. 

ההסתדרות מציעה את שירותיה הארגוניים והמשפטיים על מנת לעזור לכל עובד או גמלאי הזקוקים לעזרה במימוש זכויותיהם.

לפרטים נוספים ולהצטרפות להסתדרות 

להורדה: הצטרפות להסתדרות הכללית החדשה וחברת העובדים