הסכם רשויות מקומיות 2016

הסכם הרשויות המקומיות 2016 – כלי עזר

לנוחיותכם ריכזנו מספר כלי עזר אשר יעזרו לכל עובדי הרשויות המקומיות להבין טוב יותר את הוראות הסכם הרשויות המקומיות מיום 14/7/2016.

יובהר, כי כל האמור והמוצג להלן הינו לידיעת עובדי הרשויות המקומיות וועדי העובדים ברשויות. במקרה של הבדל בין האמור והמוצג לבין האמור בהסכם הקיבוצי מיום 14/7/2016, יגבר האמור בהסכם הקיבוצי. האמור והמוצג אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או לאסמכתא משפטית כלשהם 

 לצפייה בחוברת הסבר על הסכם רשויות 2016 – לחץ כאן  1_pdfsam_hoveret_rashout 31
 לצפייה במצגת יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד, מיום 4/8/2016 (כנס רשויות מקומיות) – לחץ כאן  1_pdfsam_mazeget yor 2016 rashuiot pdf
לצפייה במצגתו של אלי טרבלסי – מנהל בחטיבת הרשויות המקומיות מיום 4/8/2016 – לחץ כאן   1_pdfsam_מצגת אלי טרבלסי_030816
לצפייה במצגתו של אבי עייש, אקטואר מיום 4/8/2016 – לחץ כאן 1_pdfsam_מצגת אבי עייש - הסכם 2013-2017
 להורדת ההסכם הקיבוצי מיום 14/7/2016 – לחץ כאן 

עיקרי ההסכם:

 • הגדלת תוספת המעו”ף עד ל-1,000 שקל בשתי פעימות:

במשכורת יולי 2016:

 

דרגה

הגדלת תוספת המעו”ף במשכורת לסך של:

4 עד 7+ / 34 עד 37+

850 שקל

8 עד 8+ / 38 עד 38+

700 שקל

9 עד 9+ / 39 עד 39+

500 שקל

10 עד 10+ / 40 עד 40+

300 שקל

11 עד 11+ / 41 עד 41+

150 שקל

במשכורת פברואר 2017:

 

דרגה

הגדלת תוספת המעו”ף במשכורת לסך של:

4 עד 6+ / 34 עד 36+

1,000 שקל

7 עד 7+ / 37 עד 37+

950 שקל

8 עד 8+ / 38 עד 38+

750 שקל

9 עד 9+ / 39 עד 39+

600 שקל

10 עד 10+ / 40 עד 40+

400 שקל

11 עד 11+ / 41 עד 41+

200 שקל

 

 • תוספת שקלית 2017:
  העובדים בדירוג המינהלי יהיו זכאים לתוספת שקלית לשכרם, אשר תגיע בארבע פעימות, עד למשכורת חודש פברואר 2019, לסך של 179.49 שקל.
מועד תשלום התוספת סך התוספת בש”ח
משכורת חודש מרץ 2017 (משולמת באפריל 2017)  37.4
משכורת חודש פברואר 2018 (משולמת בחודש מרץ 2018) 82.26
 משכורת חודש יוני 2018 (משולמת ביולי 2018) 134.62 
 משכורת חודש פברואר 2019 (משולמת בחודש מרץ 2019) 179.49 

 

 • תוספת אחוזית 2017:
  בנוסף לתוספת השקלית, תשולם לשכר העובדים בדירוג המנהלי תוספת אחוזית לשכרו של העובד, אשר תגיע בארבע פעימות, עד למשכורת חודש פברואר 2019, לשיעור של 3.3 אחוזים משכרם של העובדים.
מועד תשלום התוספת *סך התוספת באחוזים מהשכר
משכורת חודש מרץ 2017 (משולמת באפריל 2017)  0.925%
משכורת חודש פברואר 2018 (משולמת בחודש מרץ 2018) 1.675%
 משכורת חודש יוני 2018 (משולמת ביולי 2018) 2.55%
 משכורת חודש פברואר 2019 (משולמת בחודש מרץ 2019) 3.3%

* שכר – שכר משולב, תוספת וותק וכל תוספת יוקר המשולמת עד מועד תשלום תוספת אחוזית 2016 וכן כל תוספות שכר ותוספות לשכר (אחוזיות ושקליות) שהיו קיימות ביום 31/12/2015

 

 • ​תוספת שכר ענפית בגובה של עשרה אחוזים מהשכר המשולב של:
   – מזכיר/ות במזכירויות בתי הספר, לרבות מינהלן בית הספר.
   – אחראי/ת למשק ותחזוקה (שרת/אב בית) בבתי הספר ובמתנ”סים.
   – חשב – עובד בדירוג המח”ר, הממלא תפקיד של חשב בכל יחידה ארגונית מהסוג הבכיר ביותר ברשות (מינהל, חטיבה או אגף, לפי העניין), ואם יש יותר מחשב אחד באותה יחידה ארגונית – הבכיר מביניהם. 
  – ראשי ההיררכיה של חשבות השכר אצל המעסיק.
  – חשבי שכר: עובדים שעוסקים בפועל בחישוב שכרם של עובדי המעסיק שבמועד חתימת ההסכם הם בעלי תעודת חשב שכר מוכרת.
  – פקחי חניה: עובדים שעוסקים בפועל באכיפת דיני החניה ברחבי הרשות המקומית, שמתח הדרגות התקני הצמוד לתפקידם הוא: בשלוש הערים הגדולות: 7 – 9(+) / 37 – 39(+); ביתר המעסיקים: 6 – 8 (+) / 36  38(+).
  – ראשי חוליות חנייה: עובדים שעוסקים בפועל באכיפת דיני חנייה ברחבי הרשות המקומית שמתח הדרגות התקני הצמוד לתפקידם הוא: בשלוש הערים הגדולות 8 – 10(+) / 38 – 40(+) וביתר המעסיקים 7 – 9(+) / 37-39(+)

  התוספת תשולם לעובדים החל ממשכורת חודש ינואר 2017.

 

 • הגדלת תוספת הניהול לעובדים חדשים (שהתקבלו לעבודה לאחר מרץ 1999):
 

רמת הניהול

שיעור התוספת

ראשונה

הגדלת תוספת הניהול מחמישה אחוזים ל-7.5 אחוזיםמהשכר המשולב

שנייה

הגדלת תוספת הניהול מ-7.5 אחוזים לעשרה אחוזיםמהשכר המשולב

שלישית

הגדלת תוספת הניהול מעשרה אחוזים ל-12.5 אחוזים מהשכר המשולב

 

 • הגדרת מכסת העובדים בחוזים אישיים ברשות המקומית לחמישה אחוזים מכלל העובדים:
  עד חמישה אחוזים מכלל העובדים ברשות או 12 עובדים (הגבוה מביניהם) יועסקו בחוזים אישיים. במניין העובדים המועסקים אצל אותו המעסיק בחוזה אישי, לא יבואו בחשבון העובדים הסטטוטוריים והעובדים בתפקידים הפטורים ממכרז לפי תקנה 2(ב)(3) בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ותקנה 9(א)(9) בצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים) המועסקים ו/או יועסקו בחוזה אישי (ועד לתקרה של 12 עובדים, כאמור).
  שיעור המועסקים בחוזים אישיים יתחלק כך: שלושה אחוזים לתפקידים ניהוליים ושני אחוזים לתפקידים מקצועיים שונים.

 

 • מועדון “שלך”:
  סוכם על הגדלת ההפרשה למועדון “שלך” ב-168 שקל נוספים, החל משנת 2016. התוספת תשולם בינואר 2017. סך ההפרשה למועדון “שלך” יעמוד על 336 שקל.