החזון שלנו

ביסוס המנהיגות – לבסס ולהיות מנהיגות מקצועית ואמינה, מובילה וחדשנית לכלל הוועדים והעובדים, חברי הסתדרות המעו"ף.

הגברת המצוינות – להמשיך ולהנהיג את האיגוד המקצועי המוביל והגדול בישראל, תוך שיתוף פעולה מלא עם כלל המערכות ההסתדרותיות.

הגנה וסיוע – להעניק הגנה, סיוע ותמיכה לכלל ציבור העובדים המאוגדים בשורותינו.

יחסי עבודה – להמשיך בחיזוק הקשר בין עובדים למעסיקים במשק הישראלי, תוך הבנה עמוקה של חשיבות יחסי הגומלין ביניהם.

שיפור השכר – להמשיך לפעול במקצועיות ובנחישות למניעת שחיקת שכרם של העובדים, חברי הסתדרות המעו"ף.

חיזוק מעמד הגמלאים – שיפור תנאי הגמלאים, דאגה לרווחתם וטיפוח שילובם במשפחת ההסתדרות גם אחרי פרישתם לפנסיה.

הרחבת ההצטרפות – להמשיך במגמת הרחבת מעגל המצטרפים החדשים להסתדרות הכללית.

שיפור השירות והמצוינות – להמשיך להעניק שירות ברמה גבוהה, אמינה ומקצועית.

עידוד ההשכלה – להוביל את העובדים להרחבת השכלה ואופקים.