העמותות לקידום מקצועי

העמותות לקידום מקצועי הוקמו בעקבות הסכם קיבוצי משנת 1999 בין ההסתדרות, משרד האוצר והמעסיקים, שהקנה לעובדים הטבות בשכר ובגמול ההשתלמות. המטרה היתה לאפשר לעובדים ללמוד ולהרחיב את השכלתם ובכך לפתוח להם פתח להתקדם במקום העבודה ולשפר את איכות חייהם.

כל עובד בדירוג מינהלי זכאי להצטרף לעמותות. עובדים בדרגים אחרים זכאים אף הם, ובלבד שמעסיקם העביר דמי חבר עבורם. החברות בעמותות היא זכות שהוקנתה לעובד על פי ההסכם הקיבוצי והמעסיק הוא זה שנושא בתשלום דמי החבר השנתיים של העובד.

החברות בעמותות מקנה זכאות ליציאה לשני סמינרים בשנה בקשת רחבה של נושאים, המתקיימים בבתי מלון ברחבי הארץ, זאת על ידי סבסוד ההשתתפות בהם. העובד יכול לבחור לממש את הזכאות במסגרת סמינר שיאורגן על ידי ועד העובדים במקום העבודה, או במסגרת אחד משורה ארוכה של סמינרים שהעמותות מציעות, בתחומים מגוונים ובמועדים משתנים, זאת בעזרת מרכז המידע וההזמנות.
עובד שלא מימש את זכאותו להשתתף בסמינר במהלך השנה יכול לממש 50 אחוז מהזכאות בשנה שלאחר מכן, מבלי לגרוע בזכויות המגיעות לו בגין השנה החדשה.

העמותה לקידום מקצועי 

www.amitnet.co.il