קרן רום

רום היא קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות. בשונה מהקרנות הפרטיות, המיועדות להגדיל את רווחי הגורמים הפרטיים המנהלים אותן, הוקמה אך ורק לקידום רווחת העובדים.

כספי הקרן מנוהלים בבנק הפועלים, אך הבנק משמש כגורם מתפעל בלבד ואין לו שיקול דעת בהחלטות הקרן, המתבצעות על ידי דירקטוריון משותף של מרכז השלטון המקומי והסתדרות המעו"ף.

בשל היותה של הקרן גוף עצמאי, מתקבלות החלטותיה רק על פי האינטרסים של העובדים החברים בה והיא דואגת שהמעבידים יעבירו בזמן את כספי קרן ההשתלמות המגיעים לעובדים. כחלק מתפיסת עולם זו קבעה לעצמה הקרן, כי היא לא תפעל בשום צורה להגדלת רווחי החברה עצמה, כפי שמקובל בכל קרנות ההשתלמות השייכות לחברות הביטוח ולבתי ההשקעות, אלא תפעל אך ורק למען רווחת עמיתיה, עובדי הרשויות המקומיות.
ניהול הקרן בידי נציגי העובדים והמעבידים אף חוסך הוצאות רבות ומבטיח כי העובדים ייהנו מזיכוי כספי גבוה יותר בחשבונם הפרטי. באופן זה שומרת הקרן על דמי ניהול נמוכים, לעומת דמי הניהול הגבוהים שגובים לרוב בתי ההשקעות הפרטיים וחברות הביטוח.

keren-rom

לאתר הרשמי של קרן רום