קרן מינהל

מינהל היא קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים. הקרן הוקמה בנובמבר 1977 על ידי נציגי עובדים ומעסיקים, מהגדולים במשק, על מנת להשיג לעמיתיה יתרונות פיננסיים ולשמש מקור כספי למימון השתלמויות עובדים.
כיום מאוגדים בקרן מינהל יותר מ-20 אלף עמיתים מ-250 חברות מובילות במשק, והיא מאפשרת לחוסכים בה ליהנות מהכספים שנצברו לזכותם כבר לאחר שש שנים ולכל מטרה שיבחרו. כמו כן, ניתן להשתמש בכספים לצרכי השתלמות מקצועית כבר בתום שלוש שנים מתחילת ההפקדה.

אחד מיתרונותיה של הקרן הוא העמדת צרכי העמית בראש סולם העדיפויות. הדבר בא לידי ביטוי בטיפול אישי, בסל שירותים רחב, במתן מידע בעת הצורך ובטיפול במעסיקים המפגרים בהפקדותיהם לקרן. השקעות הקרן מנוהלות על ידי ועדת השקעות מקצועית המתכנסת אחת לשבועיים, וההשקעות מבוצעות על ידי בית ההשקעות פסגות.

מדיניות ההשקעות מוכתבת על ידי דירקטוריון הקרן, הקובע את מתווה הקצאת הנכסים והמחייב את אופי ההשקעות הסולידי של הקרן. מדיניות זו הוכיחה ומוכיחה את עצמה בשנים האחרונות והניבה תוצאות כלכליות לטובת העמיתים החברים בקרן, הן ברמה החד שנתית והן ברמה הרב שנתית.

דירקטוריון הקרן בנוי משילוב של נציגי העובדים והמעסיקים כאחד. הרכב זה משלב בין טובת העובדים לבין תועלת המעסיקים, תוך ראייה עסקית כוללת ורחבה.
בעלי המניות של החברה הם: הסתדרות המעו"ף (בעלת סמכות למינוי דירקטורים ובעלת יותר מ-10 אחוזים מכח ההצבעה באסיפה הכללית); ו-15 מעסיקים המפקידים כספים בקופה בגין המספר הגדול ביותר של העמיתים, בהם ויצ"ו, אורט, עמידר, מקורות, המשביר לצרכן וקק"ל.

keren-minhal
לאתר הרשמי של קרן מינהל