בחירות למוסדות הסתדרות המעו"ף 2018 – הוועידה ה-17 של הסתדרות המעו"ף

18.10.2018

מר ארנון בר דוד, נבחר לכהונה נוספת כיושב ראש הסתדרטות המעו"ף על ידי מליאת הוועידה ה-17 של הסתדרות המעו"ף.

לצפייה בפרוטוקול מליאת הוועידה ה-17 של הסתדרות המעו"ף לחץ כאן.

23.8.2018

israel today 23.8.18

המודעה לעיל פורסמה בעיתון ישראל היום בתאריך 23.8.2018
לצפייה ו/או להורדת טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר הסתדרות המעו"ף – לחץ כאן

9.8.2018

בהתאם להחלטת ועדת הבחירות מיום 9.7.2018, להלן מפורסמת רשימת 551 צירי וועידת הסתדרות המעו"ף ה-17 הנכונה ליום 9.820 – לצפייה ברשימת הצירים – לחץ כאן

בהתאם להחלטת ועדת הבחירות מיום 9.7.2018, ניתן לערער על הכללה או אי-הכללה ברשימת הצירים עד ליום 20.8.2018 באמצעות הגשת טופס ערעור לוועדת הערעורים של ועדת הבחירות.
לפקס: 03-6960360
או למייל: danielbd@histadrut.org.il
להורדת טופס ערעור על הכללה או אי הכללה ברשימת הצירים לוועידה ה-17 – לחץ כאן

6.8.2018

פרוטוקול ועדת הבחירות מיום 9.7.2018 – לחץ כאן לצפייה בפרוטוקול (הפרוטוקול אושר על ידי ועדת הבחירות בישיבתה ביום 5.8.2018)

23.7.2018

save the date – הזמנה ראשונה לצירי הוועידה

1.7.2018

החלטה של ועדת הבחירות הארצית על חלוקת עודפי צירים למקומות עבודה נוספים מתחת ל-200 בעלי זכות בחירה – לחץ כאן לצפייה בפרוטוקול ההחלטה.(הפרוטוקול אושרר על ידי ועדת הבחירות בישיבתה ביום 9.7.2018)

14.6.2018 –

החלטה של ועדת הבחירות הארצית על הארכת מועד הגשת הצירים ממקומות העבודה עד ליום 27.6.2018 – לחץ כאן לצפייה בפרוטוקול ההחלטה.(הפרוטוקול אושרר על ידי ועדת הבחירות בישיבתה ביום 9.7.2018 

24.5.2018 – ישיבת ועדת הבחירות.

  1. לצפייה בפרוטוקול ועדת הבחירות מיום 24.5.2018 – לחץ כאן (הפרוטוקול אושרר על ידי ועדת הבחירות בישיבתה ביום 9.7.2018)
  2. לצפייה בתקנון הבחירות של הסתדרות המעו"ף – לחץ כאן
  3. לצפייה ברשימה (חלקית – 541 צירים מתוך 551 צירים – נכונה ליום 5.8.2018) של הקצאת צירי הוועידה למקומות העבודה – לחץ כאן (לתשומת לבכם יתכנו שינויים מעת לעת ברשימת הקצאת הצירים בהתאם להחלטות ועדת הבחירות.