אודות

הסתדרות המעו"ף הינה האיגוד המקצועי הגדול בארץ, המהווה חלק אינטגראלי של ההסתדרות הכללית החדשה.  

הסתדרות המעו"ף מאגדת בתוכה למעלה מ- 240,000 עובדים, המועסקים במגוון רחב ביותר של תחומים, החל מעובדי הרשויות המקומיות, המועצות הדתיות, חברות ממשלתיות ומוסדות ציבור, עובדי שירותי בריאות כללית דרך עובדים המועסקים במערכת ההסתדרותית, במגזרי המסחר, הבנקים וחברות הביטוח, במוסדות פנימייתיים ובתי ספר חקלאיים, שחקני כדורסל ועוד.

1500149314901493_14931506149714911514_149215021506149315073_516

 בראש הסתדרות המעו"ף עומד עו"ד גיל בר-טל, אשר מנווט בהצלחה יתירה, את ספינתו אל יעדים ואופקים חדשים, וזאת בעזרתם של ראשי ומנהלי החטיבות בהסתדרות המעו"ף.

photo-chen galili 14.8.19-404

הסתדרות המעו"ף עומדת בקשר ישיר ובלתי אמצעי עם ראשי ועדי העובדים המפוזרים בלמעלה מאלף מקומות העבודה הפזורים ברחבי הארץ, וכן עם עשרות מזכירי סניפי הסתדרות המעו"ף במרחבים ובמועצות הפועלים, תוך שיתוף פעולה במאמץ לשמור ולהגן על זכויות העובדים.

את גולת הכותרת בפעילות היו"ר ואנשי ציוותו יש לראות ב"מהפיכת ההשכלה" שהובילו , המאפשרת לכל עובד ללמוד, להשתלם ולהרחיב את ידיעותיו והשכלתו, לצד השתלמויות להעשרתו האישית וכלה באפשרות ללימודים לקראת קבלת "גמול מיוחד".

בועידת הסתדרות הפקידים ה-14 שונה שמו של האיגוד המקצועי להסתדרות המעו"ף – עובדי מנהל, משק ופקידים.

פעילות הסתדרות המעו"ף

 • ניהול משא ומתן קיבוצי מול ארגוני מעסיקים ועם מעבידים במגזר הפרטי והציבורי כאחד, למטרת השגת זכויות ולמימוש זכויותיהם של העובדים.
 • ניהול מאבקים מקצועיים, לרבות באמצעות הכרזה על סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים, בכפוף להוראות החוק והסמכות הארגונית של הסתדרות המעו"ף כאיגוד מקצועי.
 • חתימה על הסכמים קיבוציים וכלליים בנושאים הקשורים לתנאי שכרם, עבודתם, רווחתם וביטחונם התעסוקתי, גימלתם והבטחת עתידם של העובדים וכן בעניינים נוספים הקשורים לתחום יחסי העבודה שבין העובד למעסיקו.
 • ניהול מאבקים משפטיים וייצוג עובדים וועדי עובדים בערכאות השונות, בבתי הדין לעבודה ובבג"ץ.
 • צירוף עובדים ומקומות עבודה חדשים להסתדרות ולאיגוד המקצועי, וארגונם בתוך שורות הארגון.
 • ניהול מאבקים ציבוריים נגד רשויות שלטוניות בתחומי הכלכלה והחברה תוך היעזרות בערוצי מידע ותקשורת רלוונטיים.
 • הקמת ועדי עובדים מקומיים, מרחביים וארציים בהתאם לתקנון ועדי העובדים, וליווים בפעילותם היומיומית והשוטפת.
 • דאגה להרחבת ההשכלה הכללית והמקצועית של העובד, ולתגמולו בגין השתלמויותיו.
 • ארגון סמינרים והשתלמויות לוועדי עובדים ולעובדים בנושאי האיגוד המקצועי, יחסי ודיני העבודה, ופעילותו ותפקידו של ועד העובדים.
 • תמיכה וסולידאריות במאבקם של נכים, סטודנטים, גמלאים ומובטלים.
 • ייזום הידברויות עם מעצבי המדיניות בתחומים החברתיים והכלכליים ובתחומי יחסי העבודה במגמה לנהל דיאלוג ציבורי, ובמטרה להביא לכך שייחתמו אמנות חברתיות, הסכמים כלליים וכו' להבטחת ולשיפור זכויותיהם של העובדים והגמלאים בישראל.

 

מידע נוסף