אגרת בקשה לגמול השתלמות – חברים המשלמים 0.95%

150.00

אגרת בקשה לגמול השתלמות המיועדת לעובדים אשר חברים בהסתדרות הכללית החדשה ואשר מופרש משכרם סך של 0.95% להסתדרות "דמי חבר".