אגרת בקשה לגמול השתלמות – למשלמים דמי טיפול מקצועי ארגוני 0.8%

390.00

האגרה מיועדת לעובדים חברי ההסתדרות החדשה, אשר מופרש משכרם סך של 0.8% לדמי טיפול מקצועי/ ארגוני