גמול א' – אגרת בקשה לגמול השתלמות – ללא חברות באיגוד מקצועי

500.00

האגרה מיועדת לכל העובדים המגישים בקשה לגמול השתלמות א' ואשר אינם משתייכים לאיגוד מקצועי כלשהוא.