תשלום גמול השתלמות מקוון

גמול השתלמות א' – תשלום אגרה

ייקבע על פי חברותך בהסתדרות הכללית החדשה:

חברים המשלמים דמי חבר בשיעור 0.95% – עלות האגרה 150 ש"ח – לחץ כאן לתשלום
חברים המשלמים דמי טיפול מקצועי/ ארגוני בשיעור 0.8% – עלות האגרה 390 ש"ח – לחץ כאן לתשלום
מי שאינו חבר בשום איגוד מקצועי – עלות האגרה 500 ש"ח – לחץ כאן לתשלום

 

גמול השתלמות ב' – תשלום אגרה:

עלות האגרה לכולם, עבור שלושת הפעימות (כל תהליך בקשת גמול ב') -190 ש"ח – לחץ כאן לתשלום 

 

 

גמול שלטון מקומי – מיוחד – תשלום אגרה:

עלות האגרה לכולם – 190 ש"ח – לחץ כאן לתשלום