נחתם הסכם קיבוצי חדש בחברת הביטוח AIG

ההסכם משפר באופן ניכר את תנאי העסקתם של כ-800 עובדי החברה, וכולל בין היתר, הגדלת שכר הבסיס ותוספות אישיות לתמריצים.
יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד: "ההסכם עוזר לחזק את עובדי AIG, תוך צמצום הפערים בחברה וביסוס מערכת יחסי האמון בין הצדדים".

ההסתדרות, הנהלת חברת הביטוח AIG וועד העובדים בחברה, חתמו על הסכם קיבוצי חדש שמסדיר את זכויותיהם של כ-800 עובדי AIG.

ההסכם מעגן הישגים כלכליים המשפרים את שכר העובדים בחברה וכולל תוספת שכר ממוצעת בשיעור של כ-4% לכל אחת משנות ההסכם. חלק מהתוספת לשכר תהיה קבועה ושקלית והיתרה תחולק באופן דיפרנציאלי על פי הקבוע בהסכם.

יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד, בירך את עובדי AIG ואמר: "ההסכם עוזר לחזק את עובדי AIG ולשפר את תנאי העסקתם, תוך צמצום הפערים בחברה וביסוס מערכת יחסי האמון בין הצדדים. אני רוצה להודות לכל הגורמים המעורבים שפעלו לגישור על הפערים ולהשגת הסכמות משותפות שמביאות למציאות חדשה וטובה יותר לכל עובדי AIG".

עוד מעדכן ההסכם את טבלאות השכר לקבוצות עובדים שונות ב-AIG, תוך הגדלה משמעותית של שכר הבסיס ותוספות אחוזיות לתמריצים. בנוסף, נקבע כי השכר המינימלי של עובדים שהשלימו 3 חודשי ותק בחברה אך אינם זכאים לתמריצים מכוח תפקידם, יעמוד מעתה על 6,000 ₪ בחודש למשרה מלאה ויכלול גם עדכון חד פעמי של השכר, בסכום שלא יפחת מ-500 שקל, לצורך תיקון עיוותי שכר. מדובר בשיפור ניכר לעובדים אשר נמצאים ברמות השכר הנמוכות בחברה, ומטרתו צמצום פערים.

נחתם כםקיבוצ ב-AIG

ההסכם הקיבוצי החדש כולל גם בשורה לעובדים המועסקים במתכונת העסקה שעתית. העובדים השעתיים ב-AIG, אשר מועסקים במשרות חלקיות ולא נהנים מתמריצים, יעברו לעבוד במתכונת העסקה חודשית. המשמעות היא שעם קליטתם לא תהיה העסקה שעתית בחברה לעובדים שאינם מתומרצים.

עוד בשורה חשובה היא ששיעור ההפרשות לפנסיה יוגדל למקסימום לעובדי המטה. כמו כן ההפרשות לכלל העובדים ימשיכו לכלול המשך הפרשות גם על רכיב התמריצים – שינויים שלהם השפעה משמעותית על הכספים שנצברים לזכות העובדים לעת פרישה. זאת ועוד, נקבע כי התקרה להפרשות פנסיוניות תבוטל מוותק מסוים.

ההסכם כולל גם שיפור בסעיפי הרווחה. כך למשל, כל עובד שהשלים שנתיים בחברה יהיה זכאי להגדלת השתתפות החברה בארוחות ל-25 ₪ ליום עבודה. מעתה, סכום ההשתתפות היומי יהיה ניתן לצבירה חודשית ומימושו יתאפשר בכל בתי העסק שנמצאים בהסדר, בכל ימות השבוע ושעות היממה. ההסכם החדש כולל הטבה נוספת, המקנה לעובדים ולבני משפחותיהם ביטוח בריאות במימון החברה וזאת בהתאם לאמור בהסכם. שיפור נוסף הינו בגובה השי לחג שמוענק לעובדי AIG בותק של שנה, בראש השנה ובערב פסח, תוך הגדלתו מ-900 בשנה ל-1,200 שקל בשנה.

ההסכם החדש גם מקצר את אורך התקופה הנדרשת לקבלת מעמד קביעות בחברה. החל מ-1.1.2019, תקופת הניסיון לעובדי AIG תקוצר ותוגבל לשלוש שנים בלבד, כאשר כל עובד אשר השלים תקופה זו, ייחשב כעובד קבוע.

בנוסף לשיפורים החדשים, ההסכם הנוכחי ממשיך את ההטבות שהושגו בהסכם הקודם, הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הכלכלי. בהיבט הארגוני למשל, ההסכם מעגן גם סוגיות שנוגעות לשמירת זכויות העובדים בתהליכי ניוד בחברה, מנגנון פיטורים הוגן ושקוף לרבות מערכת ליישוב חילוקי דעות בין הצדדים, איוש משרות חדשות ב-AIG תוך הבטחת עדיפות והזדמנויות קידום לעובדים הקיימים ועוד.

בנוסף לעיל ימשיכו לחול גם : הסדרת תשלום על כוננויות, זכאות לקרן השתלמות, מכסה מיטיבה של ימי חופשה ויום בחירה בתשלום על חשבון החברה, הסדרת זמני ההפסקות לעובדי המוקדים, דמי ההבראה מוגדלים, השתתפות החברה במימון קייטנות קיץ לילדי עובדים בעלי ותק של שנתיים ומעלה, ונושאים נוספים.

כמו כן, ההסכם ממשיך להעניק זכאות לכלל העובדים המועסקים במתכונת של משכורת חודשית או במתכונת גלובאליות, לתשלום דמי מחלה בשיעור של 100% כבר מיום ההיעדרות הראשון. החברה תקצה תקציב של 100 אלף שקל בשנה, בכל אחת משנות ההסכם, לצורך חלוקת מלגות לעובדים, בהחלטה משותפת של הועד וההנהלה.

השותפים להובלת המו"מ לגיבוש ההסכם מצד ההסתדרות, היו: יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד, ראש חטיבת עובדי חברות הביטוח מירי גרגיר, מנכ"ל אגף הכלכלה שי בירן, אומרי זינגר מאגף הכלכלה, יו"ר ועד העובדים בחברת AIG וסגנו, תומר מלול ויורי קנבסקי. הצוות המשפטי שליווה את גיבוש ההסכם, כולל את עו"ד הילה גבר מהלשכה המשפטית לאג"ם בהסתדרות ועו"ד כפיר זאב .

ראש חטיבת עובדי חברות הביטוח בהסתדרות המעו"ף, מירי גרגיר, הצטרפה לדברי בר דוד וציינה: "אני רוצה לברך את הצדדים על סיום המו"מ ועל ההסכם אשר מביא עימו בשורות חשובות לעובדים ולעובדות החברה, בדגש על צמצום הפערים של העובדים ברמות השכר הנמוכות. הצדדים הפגינו אחריות רבה במהלך המשא ומתן ופעלו בפתיחות ובשיתוף פעולה. מאחלת לכולנו המשך שיתוף פעולה פורה".

תומר מלול, יו"ר ועד העובדים ב-AIG: "בשל מערכת היחסים המורכבת עם הנהלת החברה, היה חשוב לנו להגיע להבנות מיטביות על גבי שולחן הדיונים, ללא נקיטת צעדים ארגוניים, במטרה לבנות יחסי אמון אמיתיים בין הצדדים. חשוב להבין כי ההסכם, טוב ככל שהוא, איננו עומד בפני עצמו. יש לזכור כי הדבר החשוב ביותר הוא לקיים את מהות ההסכם החדש שהיא יצירת שותפות אמיתית בין הנהלת החברה לעובדיה. אנחנו מבינים שעתידנו כעובדי החברה תלוי באופן ישיר בהצלחת החברה ואנחנו כעובדים מחויבים לעשות את המיטב לשם כך".