נחתם הסכם קיבוצי ברשות הטבע והגנים

בין סעיפי ההסכם שיחולו על כ-1,000 עובדים: תוספת שכר של 5%, תוספות שקליות, הגדלת ההפרשות הפנסיוניות– וקליטת כל המצילים המועסקים ברשות להעסקה ישירה יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד: "ההסכמות מביאות לידי ביטוי את התרומה הרבה של ההון האנושי לרשות ולהמשך פועלה".

ההסתדרות, הנהלת רשות הטבע והגנים וועד עובדי הרשות חתמו על הסכם קיבוצי חדש שיחול על כ-1,000 עובדי הרשות ויהיה תקף למשך שלוש שנים.

ההסכם נחתם בין יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד, מנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין ויו"ר ועד העובדים דודי קרן. המו"מ לחתימת ההסכם לווה גם על ידי ראש חטיבת מוסדות לאומיים וחברות ממשלתיות בהסתדרות המעו"ף עו"ד אסף דר.

 יו"ר וועד עובדי רשות הטבע והגנים דודי קרן, יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד ומנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין במעמד החתימה. צילום: "דוברות רשות הטבע והגנים"

יו"ר וועד עובדי רשות הטבע והגנים דודי קרן, יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד ומנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין במעמד החתימה. צילום: "דוברות רשות הטבע והגנים"

ההסכם כולל תוספת שכר בשיעור של כ-5% לעובדי הרשות, שתינתן בשלוש פעימות במהלך תקופת ההסכם. לצד זאת, כלל העובדים החודשיים ועובדי הבטחת הכנסה ברשות יהיו זכאים מדי חודש ל"תוספת אישית" כפי שמקבלים כיום עובדי המטה, בגובה של כ-315 שקל. הגמול לעובדי שטח מיוחדים בגין עבודה ביום המנוחה השבועי יגדל מ-175% ל-210%. זאת ועוד, הוחלט כי מדי שנה תקצה הנהלת הרשות סך של 310 אלף שקל לחלוקת מענקים לעובדים מצטיינים על פי מנגנון שיגובש בין הצדדים.

עם חתימת ההסכם ייקלטו כל המצילים המועסקים ברשות כעובדים קבועים ויחולו עליהם תנאי ההסכמים הקיבוציים, כולל שמירת הוותק שצברו ברשות ובמקומות תעסוקה קודמים. בנוסף לכך, המצילים ייהנו מ"תוספת הצלה שעתית" שתנוע מ-8 ועד 13 שקל.

יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר-דוד, בירך על חתימת ההסכם: "אחרי מו"מ ממושך הגענו להסכמות שמביאות לידי ביטוי את התרומה הרבה של ההון האנושי לרשות ולהמשך פועלה. אני מברך את העובדים ואת הוועד בראשות דודי קרן על ההישגים ומאמין כי החתימה על ההסכם תביא להמשך שיפור יחסי העבודה ברשות".

ההסכם החדש כולל את הגדלת ההפרשות לגמל ולפיצויים בעבור רכיבי "עבודה נוספת" (רכיבים שאינם חלק מן המשכורת הקובעת ואינם רכיבי החזרי הוצאות או גלומים) מ-6% ל-7.5%. כמו כן ייקבע שיעור ההפרשה לפיצויים על 6% (עד עתה לא הייתה כל הפרשה לפיצויי פיטורים בגין רכיבים אלה). הרשות אף תגדיל את הוותק הקודם המוכר לצורך תשלום דמי הבראה, על פי הנהוג בשירות המדינה.

עוד לפי ההסכם, עובדים שיידרשו לבצע עבודה בים בטווח של עד 4 מייל ימי מהחוף יהיו זכאי עבור כל שעת שהייה בים לתוספת שכר ייחודית בשיעור של 20% משכרם השעתי. גובה התוספת לעובדים שיידרשו לבצע עבודה בים בטווח של מעל 4 מייל ימי מהחוף יעמוד על 50%.

עובד המכהן בתפקיד ניהול אתר יהיה זכאי לתוספת שכר חודשית בגובה 400 שקל, ועובדים שיתמנו לאחר החתימה על ההסכם לתפקיד מנהל חטיבה, מנהל מחוז, מנהל אגף ומנהל תחום (הן עובדים קיימים והן עובדים חדשים) יהיו זכאים לתוספת ניהול חודשית בסכומים שבין 600 ל-1,100 שקל. בנוסף, החל ממועד חתימת ההסכם, עובד יומי ארעי ו"עובד יומי מתמיד" שיעבדו ביום העצמאות יהיה זכאי לשכר בשיעור של 200% עבור כל שעת עבודה.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, הוסיף: "ההסכם מביא בשורה לכאלף משפחות ומהווה עדות נוספת לכך שעבודה מאורגנת מצמצמת פערים חברתיים. אני רוצה להודות לכל הגורמים שהיו מעורבים במו"מ והובילו להסכמות שמשפרות משמעותית את תנאי ההעסקה ברשות הן באופן מיידי והן לטווח הרחוק".

מנכ"ל רשות הטבע והגנים, שאול גולדשטיין, ציין: "אני מתרגש ושמח על חתימת הסכם שמשפר משמעותית את תנאי העסקת עובדי רשות הטבע והגנים אשר פועלים יום ולילה לשמירה על הטבע, הנוף והמורשת".

יו"ר ועד עובדי רשות הטבע והגנים, דודי קרן: "לאחר מו"מ שנמשך כשלוש שנים הגענו להישגים משמעותיים אשר ישפרו את תנאי ההעסקה ברשות הן בשכר השוטף והן בחיסכון לטווח הארוך. אני מודה ליו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד, לעו"ד אסף אדר ולהנהלת הרשות על שיתוף הפעולה והרצון לקדם את העובדים".