נחתם הסכם קיבוצי באוניברסיטה הפתוחה

בין סעיפי ההסכם: קידום שכר לשנה, תוספת חד שנתית קבועה, גמול ב' ומענק חתימה

ההסתדרות וועד עובדי האוניברסיטה הפתוחה חתמו על הסכם קיבוצי עם ההנהלה, זאת לאחר שניתן לכך אישורו של הממונה על השכר.

חתימת ההסכם

חתימת ההסכם

על פי ההסכם, יקבלו העובדים קידום שכר לשנה בשיעור של שני אחוזים, תוספת חד פעמית מדי שנה בשיעור של 10.8 אחוז, גמול ב', ומענק חתימה בסך של 1,500 שקל, שישולם בחודש מרץ 2017.