נחתם הסכם בבנק ערבי-ישראלי, המבטיח את זכויות העובדים בעת המיזוג עם בנק לאומי

המיזוג בין שני הבנקים יצא לדרך בראשית השנה, ובמסגרתו צפויים עובדי בנק ערבי-ישראלי להוות חלק מעובדי בנק לאומי לכל דבר ועניין. יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד: "נמשיך ללוות את התהליך עד למעבר אחרון העובדים"

הסתדרות המעו"ף, ועד עובדי בנק ערבי-ישראלי ונציגי ההנהלה, ונציגי הנהלת בנק לאומי חתמו בתחילת דצמבר על הסכם, המתווה ומבטיח את זכויותיהם של עובדי החברה הבת, בנק ערבי-ישראלי, במסגרת מיזוגה עם ואל תוך בנק לאומי מה-1 בינואר 2016.

על פי ההסכם, עובדי בנק ערבי-ישראלי יהיו עובדי בנק לאומי לכל דבר ועניין, תוך שמירת רציפות זכויותיהם המלאות. פירושו של דבר, שתקופת העבודה בבנק ערבי-ישראלי תיחשב כתקופת עבודה בבנק לאומי והוותק של העובדים יובא בחשבון בכל נושא הקשור בזכויותיהם בבנק לאומי.

בנק ערבי ישראלי

בתמונה: חתימת ההסכם בבנק ערבי-ישראלי

תחילתו של התהליך במאי 2015, אז דיווח בנק לאומי לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך, כי עובדי בנק ערבי-ישראלי ייקלטו בבנק לאומי במעמד זהה למעמד שבו היו בבנק ערבי-ישראלי ערב המיזוג ולמעשה יהיו עובדי בנק לאומי שכן בנק ערבי-ישראלי יחדל להתקיים כאישיות משפטית נפרדת.

בהקשר זה ניהלו הנהלת בנק ערבי-ישראלי והנהלת בנק לאומי משא ומתן עם ההסתדרות ועם ועד העובדים, לכריתת הסכם קיבוצי העוסק בהשלכות המיזוג על מעמדם ועל זכויותיהם של עובדי בנק ערבי-ישראלי, וקביעת זכויותיהם עם קליטתם בבנק לאומי. יצוין כי במהלך חודשי המשא ומתן נאלצה ההסתדרות להכריז על סכסוך עבודה בבנק ערבי-ישראלי, בעקבות חילוקי דעות מהותיים שהובילו למבוי סתום בשיחות.

"בתקופה האחרונה אנו עדים לכמה מהלכים של מיזוגים במערכת הבנקאית", מספר עו"ד מנחם מליק, ראש חטיבת הבנקים וחברות האשראי בהסתדרות המעו"ף, "ולאחר המיזוגים של יו-בנק ובנק פאג"י עם הבנק הבינלאומי, זהו המיזוג השלישי שמתרחש השנה. המשא ומתן בין הצדדים היה ארוך אבל התנהל בצורה אחראית ומכובדת. אני בטוח ושמח שהגענו להסכם טוב מאוד מבחינת העובדים, המבטיח את עתידם המקצועי, את תנאי עבודתם וקידומם בבנק לאומי, ואף נוגע בצמצום פערי השכר בין עובדי בנק ערבי-ישראלי לעובדי בנק לאומי".

שוויון הזדמנויות מלא

ההסכם שנחתם מבטיח, כאמור, את השתלבותם של העובדים באופן מלא בבנק לאומי. עובדי בנק ערבי-ישראלי ייהנו בזכות ההסכם משוויון הזדמנויות מלא ועבודתם ואופק קידומם לא יוגבלו לסניפים, למרכזים ולמרחבים שבהם עבדו במסגרת בנק ערבי-ישראלי.

כמו כן, לכל אחד מהעובדים תהיה הזכות להשתלב בעבודה בכל החטיבות, המערכות והיחידות בבנק לאומי; ולהתמודד על כל תפקיד שמתפנה, במטה או בסניפי בנק לאומי ובין סניפים שהיו בעבר סניפי בנק ערבי-ישראלי – לרבות האפשרות להשתלב בתפקידים בכירים בבנק לאומי באופן שיבטיח אופק קידומי.

תמונה מנחם מליק וארנון בר דוד

"אני מבקש להודות ליו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד, על הליווי המקצועי לאורך כל הדרך", מוסיף עו"ד מליק (בתמונה, מימין), "לעו"ד בני כהן, שייצג את ועד העובדים, על מעורבותו העמוקה ותרומתו הרבה לאורך כל המשא ומתן וגיבוש ההסכם; לעו"ד הילה גבר מהלשכה המשפטית בהסתדרות, על תרומתה לקידומו של ההסכם; למירי רובינו, יו"ר ארגון עובדי בנק לאומי, שפעלה ללא לאות לצמצום הפערים בין הצדדים והשקיעה רבות מזמנה ומניסיונה העשיר למען ציבור העובדים; וכמובן, לוועד העובדים ולעומד בראשו, פאהד מוראד, שפעלו ללא הרף להגנה על ציבור העובדים ולהבטחת עתידם המקצועי במהלך המיזוג ולאחריו".

ארנון בר דוד, יו"ר הסתדרות המעו"ף (בתמונה, משמאל): "הרוח החיובית, הכבוד ההדדי, ההוגנות והיושרה של הצדדים הם אשר ראויים לציון בחתימתו של ההסכם. יישר כוח לכל השותפים להסכם שהתגבש. נמשיך ללוות את התהליך עד ליישומו המלא של ההסכם ולמעבר אחרון העובדים".

פאהד מוראד, יו"ר ועד עובדי בנק ערבי-ישראלי: "לכל אורך המשא ומתן עמד לנגד עיני ועד העובדים עקרון אחד וחשוב – שילובם של עובדי הבנק כהלכה, תוך מניעת פגיעה בעובדים בתהליך המיזוג. רצינו שהעובדים ימשיכו לעמוד זקופים וגאים בעבודתם ולדעתנו ההסכם נותן מענה לעיקרון הזה ושומר על זכויותיהם ומקום עבודתם של עובדי הבנק".