מצגות בסמינרים וימי עיון

2017

5-7/2/2017 – סמינר הרשויות המקומיות – מלון רויאל ביץ' אילת

1/2/2017 – יום עיון למזכירי הסתדרות המעו"ף במרחבים (בית ברל):