מעוף לעמית

 

הסתדרות המעו"ף גאה להציג את עמותת מעו"ף לעמית

זכאים בעמותת 'מעוף לעמית':
עובדי וגמלאי הרשויות המקומיות, אשר היו מבוטחים בין חודש נובמבר 2001 ועד לחודש מאי 2004 בקרן מקפת הוותיקה על הרכיבים הלא פנסיונים, זכאים להיות עמיתים בקרן.

עמותת מעוף לעמית הוקמה ע"י הסתדרות המעו"ף. העמותה הוקמה בשנת 2016 במטרה לספק שירותים לרווחת העמיתים בה לרבות סבסוד חלק מהריבית בגין הלוואות שיינתנו לעמיתים של העמותה.

גובה ההלוואה
בכפוף לתקנון העמותה ובאישור הנהלת העמותה יכולים לקבל העמיתים הזכאים סבסוד של הריבית בגין ההלוואה.סכום ההלוואה שניתן ללוות מהבנק (בסבסוד הריבית על ידי העמותה) עד 6,000 ₪.

תנאי ההלוואה אטרקטיביים במיוחד ובלעדיים לעמיתים:
שיעור הריבית לעמיתים לאחר הסבסוד על ידי העמותה נאמד בכ 0.5% – Prime. תנאי החזרת ההלוואה הינם בשיטת שפיצר (קרן +ריבית) בתשלומים חודשיים.

חשוב לדעת:
כל עמית זכאי להלוואה אחת בשנה (לא ניתן לקחת הלוואה בטרם נפרעה הלוואה קודמת).

כיצד בודקים זכאות
עמותת 'מעו"ף לעמית' שלחה מכתבי יידוע לכל הזכאים. במידה וקיבלתם מכתב זה, הוא מהווה עבורכם אישור זכאות.

בכל מקרה ניתן לבדוק זכאות על ידי יצירת קשר בטלפון : 052-2681015

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של העמותה בכתובת www.mla.org.il