סגל ניהולי


ziv13340_1024

ארנון בר-דוד
 יו"ר הסתדרות המעו"ף
 תפקידים נוספים:
 יו"ר העמותות לקידום מקצועי
 חבר הנהגת ההסתדרות
 חבר הנהלה במכללה למינהל
 מייל: ginatv@histadrut.org.il

 


14881493150814971512_1024

עו"ד אופיר אלקלעי  
מנכ"ל הסתדרות המעו"ף 
מנכ"ל העמותות לקידום מקצועי 
מנכ"ל מועדון שלך 
חבר דירקטוריון במסלול האקדמי המכללה למינהל 
מייל: יושלם 

 

עדי זמיר

עו"ד עדי זמיר 
עוזר יו"ר הסתדרות המעו"ף 
תפקיד נוסף: מנהל בחטיבת מוסדות לאומיים וחברות ממשלתיות
חבר דירקטוריון שחר און
מנהל אתר האינטרנט של הסתדרות המעו"ף 
מייל: adiz@histadrut.org.il 

 

מרדכי גלר

מרדכי גלר 
גזבר ומזכיר בינלאומי 
תפקידים נוספים: 
יו"ר ועדת הכספים של הסתדרות המעו"ף 
מייל: יושלם