יעדים ומטרות לשנת 2014

1. חתימה על הסכמים קיבוציים והטמעתם.
2. יישום ההסכמים לשיפור מעמדם ושכרם של עובדי הקבלן.
3. חיזוק הקשר עם השטח.
4. קיום סמינרים מקצועיים.
5. עריכת סיורים במקומות העבודה.
6. פיתוח תוכנית ההשכלה לציבור העובדים.
7. הרחבת מעגל הזכאים לגמול שלטון מקומי ברשויות המקומיות.
8. פיתוח והרחבת תחומי הרווחה במועדון "שלך".
9. פתיחת הקרן לגמלאי המעו"ף.
10. צירוף חברים ומקומות עבודה חדשים להסתדרות.