טלפון שבור

התקשרו לבשר לכם שזכיתם בפרס או במתנה, ובסוף שילמתם על זה ביוקר? עו"ד ירון לוינסון על החוק חדש לצמצום תופעת ניצול אוכלוסיות מוחלשות

בשנים האחרונות היינו עדים לתופעה צרכנית מקוממת של ניצול אוכלוסיות מוחלשות בחברה, לצורך קשירתן בעסקאות לרכישת מוצרים או שירותים שונים תוך הפעלת כלי שיווק אגרסיביים ובוטים.

ברשות ההסתדרות לצרכנות ובגופי צרכנות אחרים הצטברו תלונות רבות על שיטות מכירה אגרסיביות ומטעות שהפעילו חברות שונות נגד צרכנים מוחלשים – קשישים, עולים חדשים ובעלי מוגבלויות.

נציגי אותן חברות נהגו להתקשר לבתי הצרכנים ולהציג בפניהם מצג שלפיו כביכול זכו בפרס או בהגרלה ו/או בישרו להם ש"מגיע לכם מתנות" ומוצרים שונים. תוך כדי השיחה הצליחו נציגי חברות אלו לפתות את הצרכנים ולקשור אותם בעסקאות שונות שהצרכנים לא תמיד היו מודעים למשמעות ולסכום העסקה הסופי שנגבה מהם. בסופו של דבר התברר כי ה"מתנה" או ה"פרס" עולים הרבה מאוד כסף, וכאשר ביקשו צרכנים אלו לבטל את העסקה הם נתקלו לעתים קרובות בסירוב ובהתכחשות.

ניסיונותיהם של הגופים הרגולטורים, כמו הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, לטפל בתופעה לא הביאו לפתרון מיטבי. לכן, בסוף יולי האחרון אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק הגנת הצרכן, אשר נועד לצמצם את ממדי התופעה של ניצול אוכלוסיות חלשות בשיטת מכירה אגרסיבית ומפתה.

מה אומר התיקון החדש לחוק?

ובכן, אזרחים ותיקים (מי שמלאו להם 65), עולים חדשים (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה להם תעודת עולה) וצרכנים בעלי מוגבלות (כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) יהיו רשאים מעתה לבטל עסקאות של רוכלות או מכר מרחוק עד ארבעה חודשים לאחר שביצעו את העסקה – בשונה מהחקיקה שהיתה קיימת עד התיקון הנ"ל, אשר אפשרה ביטול עסקאות כאלו תוך 14 ימים בלבד.

יצוין כי על פי חוק זה ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב, בין השאר, כי "המציאות מלמדת כי במקרים רבים עסקאות מכר מרחוק נעשות מול צרכנים שלא מבינים את תנאי העסקה בשל הצגתה באמצעים שיווקיים בהליך המכירה וזאת בין אם הם קטינים, קשישים או מי שהם בעלי מוגבלות נפשית, שכלית או גופנית. במקרים אלו חולפים לעתים שבועות רבים עד שנציג מטעם הצרכן, כמו  קרוב משפחה או אפוטרופוס, יכול לבחון את מסמך הגילוי הנאות שנשלח בסיום העסקה ולוודא כי הוא תואם את הסיכום הטלפוני ואת רצון הצרכן. כך מתגלים מקרים רבים של קשישים או בעלי מוגבלויות שניצבים בפני חובות כספיים גבוהים מאוד עבור מוצרים או שירותים שהם כלל לא רצו וכלל אינם מודעים לכך שרכשו אותם".

יש לשים לב כי החוק אינו חל רטרואקטיבית, אלא רק על עסקאות שייעשו מיום 28 באוגוסט 2016 ואילך. כמו כן יש לשים לב כי את הודעות הביטול יש לשלוח בכתב ושניתן לשלוח אותה גם בפקס ובדואר אלקטרוני.

כולנו תקווה כי החוק החדש יצמצם באופן משמעותי את תופעת הניצול של האוכלוסיות המוחלשות ויעזור ליצירת מערכת חדשה והוגנת יותר של עסקאות בין העוסקים לבין הצרכנים החלשים יותר בחברה.

**הכותב הוא מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות**